ABC kohtaa nuoria -hanke 2010-2013

ABC -liikennemyymälät ovat tahtomattaan onnistuneet siinä, missä monet nuorille suunnatut tilat eivät. Pitkään auki olevat, vapaamuotoisen kokoontumisen paikat keräävät paljon nuoria yhteen.

ABC kohtaa nuoria -kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä ABC-liikennemyymälöiden henkilöstön osaamista kohdata nuoria. Tunnistamalla se, mistä nuorten kokoontumisessa on kyse ja millaisilla tavoilla haasteellisia tilanteita voidaan ennakoida, parannetaan nuorten ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta. Nuorten asiointiin ABC -asemilla voidaan kehittää rakentavia toimintatapoja sen sijaan, että lisätään kohderyhmään liittyviä rajoituksia, kieltoja tai turvallisuusvalvontaa. Hankkeessa luodaan eri tahoista koostuva yhteistyöverkosto ABC-liikennemyymälöiden lähiympäristöön.

Projektin menetelmiä ovat henkilöstökoulutus, yhteistoimintaverkoston tunnistaminen ja luominen, läsnä olevien vastuunuorten ryhmien kokoaminen vapaaehtoistoimijoiksi, ongelmallisten ja turvattomuutta aiheuttavien tilanteiden tunnistaminen, liikennemyymäläkohtaisen toimintamanuaalin tekeminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen osana toimintaa.
Hankkeessa on mukana 14 eri puolilla Suomen sijaitsevaa ABC-liikennemyymälää, joissa vuorovaikutusta ja uusia toimintatapoja kehitetään.

Raha-automaattiyhdistys palkitsi ABC kohtaa nuoria -hankkeen Vaikuttavaa! -palkinnolla vuonna 2014.

WP_20140507_15_46_58_Pro

Vaikuttavaa! -palkintoa vastaanottamassa ABC-ketjun kehittämisjohtaja Antti Erikivi (vas.), ABC kohtaa nuoria -hankkeen projektipäällikkö Mikko Leppävuori ja Nuorten Palvelu ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio.

 

 

 

 

 

 

 

 

S-ryhmän vuoden 2013 vastuullisuusraportissa hanke sai kokonaisen sivun tilaa.

ABC kohtaa nuoria S-ryhmän vastuullisuuskatsauksessa

 

Hankkeen toiminta-aika: 11.2.2010-31.12.2013
Hankkeen rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys
Hankkeen hallinnoija: Nuorten Palvelu ry

Hankkeen toiminta jatkuu Nuorten reviireillä -projektissa, lue lisää täältä.

Avaa ABC kohtaa nuoria -esite tästä

ABC kohtaa nuoria -esiteNuorten Palvelu ry