Hankkeen materiaalit

ABC kohtaa nuoria -hankkeessa on tuotettu monenlaisia materiaaleja ja toimintamalleja, jotka ovat olleet osa pyrkimystä kohti henkilökunnan ja nuorten välistä parempaa vuorovaikutusta. Hankkeen toimesta on muun muassa järjestetty henkilöstökoulutusta, koordinoitu paikkakuntakohtaista monialaista verkostoyhteistyötä sekä luotu nuoria osallistavan pelisääntötyöskentelyn malli.

Kohtauksista kohtaamisiin – ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraportti

Avaa ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraportti tästä

Tavoitteen(a) kohtaaminen – ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuarviointi

Avaa ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuarviointi tästä

Abc ja nuoret -opas 

Kaikille ABC-liikennemyymälöiden työntekijöille jaettu ABC ja nuoret -opas toteutettiin yhteistyössä ABC-ketjuohjauksen kanssa. Oppaaseen on koottu perustietoa nuorten kohtaamisesta ja nuoruuden ilmiöistä, mistä on arveltu olevan hyötyä kaupallisissa ympäristöissä nuoria usein kohtaaville työntekijöille.

Avaa ABC ja nuoret -opas tästä

Pelisääntötyöskentelyssä olennaista on ollut se, että nuoret ovat itse päässeet osallistumaan heille tärkeän tilan kehittämiseen. Tämä on lisännyt nuorten motivaatiota toimia vastuullisina yhteisen tilan käyttäjinä. Pelisääntöjen avulla myös henkilökunnan työnteko ja vuorovaikutus nuorten kanssa on helpottunut, koska yhdessä laadittuihin ja selkeästi esillä oleviin sääntöihin on ollut helppo vedota. Alla esimerkkinä ABC Pietarsaaren pelisäännöt, joita olivat tekemässä paikkakunnan nuoret, ABC-henkilökunta ja nuorisotoimi.