Nuorten Palvelu ry

Nuorten Palvelu ry on  valtakunnallinen sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö, joka on perustettu 1969.
Toimimme, että nuoren kasvulle olisi tilaa ja tukea joka päivä.

Visio
Haluamme, että vuonna 2018 jokainen nuori kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi arjessaan, tuetuksi ja autetuksi vaikeuksissaan ja hyväksytyksi jäseneksi yhteisöön, jonka kokee tärkeäksi.

 

Nuorten Palvelu ry:n toimintaa ohjaavat viisi arvoa:

Vapaaehtoisuus
Vapaaehtoistoimjat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara – avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista.

Luottamuksellisuus
Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus.

Tasa-arvoisuus
Kaikki ovat tervetulleita toimintaan – jokainen tarvitsee joskus tukea.

Vuorovaikutuksellisuus
Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta.

Erilaisuuden kunnioittaminen
Moninaisuus ja monikulttuurisuus tekevät elämästä rikkaan ja puolustamisen arvoisen.

 

Nuori nuoren tukena. Nuorten Palvelu ry:n toiminnassa vapaaehtoiset nuoret kantavat vastuuta toisista nuorista. Ajatus toteutuu esimerkiksi nuorten toimiessa erilaisissa ryhmätoiminnoissa tai zempparina. Nuorten Palvelu ry:n toiminnan tavoitteena on tavoittaa ja tukea erityisesti niitä nuoria, joilla on vaikeuksia elämässään ja he oireilevat esimerkiksi päihteiden käytöllä.

Yhdessä olemme vahvoja. Vapaaehtoiset toimijat eivät jää Nuorten Palvelu ry:ssä yksin. Yhdessä tekeminen on keskeinen toimintatapa, on kyse sitten tapahtumajärjestelyistä, leiritoiminnasta tai zempparitoiminnasta. Nuorten Palvelu ry:ssä voi saada uusien tuttavien lisäksi myös vertaistukea erilaisissa elämäntilanteissa.