Menneet hankkeet

 

ABC Kohtaa Nuoria -hanke (2010-2013)
”Kehittämishankkeen tavoitteena oli lisätä ABC-liikennemyymälöiden henkilöstön osaamista kohdata nuoria.”

 

Kauppakeskusten nuoret -hanke (2012-2013)
”Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata  kauppakeskuksissa aikaansa viettävien nuorten vapaa-aikaa ja asiakaskohtelukokemuksia sekä kartoittaa kaupallisten toimijoiden, vartiointitoimialan ja paikallisten nuorisotoimijoiden näkemyksiä ilmiöstä.”

 

Tunturikeskukset nuorten silmin -hanke (2013-2016)
”Yhteiskartoitushanke, jonka tarkoituksena on saada realistinen kuva tunturikeskusten vapaa-ajanviettokulttuurin tilasta ja luoda nuorille mielekästä toimintaa heidän tarpeidensa pohjalta.”

 

Whats Up – Miten menee? (2015-2016)
”Hankkeessa oli tavoitteena kerätä tietoa aiheesta sekä kokeilutoiminnalla kehittää nuorten verkkokohtaamisen liittyviä kysymyksiä mm. yhteisöllisyydestä, kiusaamisesta sekä yksinäisyydestä.”