Nuorten oma järjestyksenvalvoja

Nuorten oma järjestyksenvalvoja eli Noja on vartiointiliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, jolle on annettu koulutusta, työaikaa ja valmiuksia toimia nuorten kanssa kasvattavalla työotteella. Noja tekee normaaleja kauppakeskuksen järjestyksenvalvojien työtehtäviä osana muuta työyhteisöä, mutta tämän lisäksi hän on kauppakeskuksissa aikaansa viettäville nuorille tuttu ja turvallinen kontakti.

Ensimmäinen Noja aloitti vuoden 2016 alussa Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa. Sittemmin Nojat ovat aloittaneet Suomen valloituksensa ja heitä työskentelee myös Vantaan kauppakeskus Myyrmannissa. Tampereen Koskikeskuksesta ja Lappeenrannan IsoKristiinassa. Nojien toiminnan myötä tilanne kaikissa kauppakeskuksissa on rauhoittunut ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on saanut kiitosta. Esimerkkejä tuloksista Vantaan Sanomissa. Nojien koulutuksia on jatkuvasti työn alla, sillä työmuoto on osoittautunut halutuksi. Esimerkiksi yhteistyökumppanimme Cityconin tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikissa heidän kauppakeskuksissaan työskentelee Noja.

Koskikeskuksen Nojat Valter ja Anni

Nojat saavat Nuorten Palvelu ry:ltä koulutusta ja perehdytystä nuorten kanssa toimimiseen ja ohjausta työssään. Samalla koulutetaan koko kauppakeskuksen henkilökuntaa, sillä nuorten kohtaaminen on edelleen koko kaikkien työntekijöiden tehtävä. Nojan koulutus ja valmiudet nuorten kohtaamiseen ovat kuitenkin muuta henkilökuntaa syvemmät. Parhaimmillaan Noja toimiikin linkkinä nuorten ja muun henkilökunnan välillä välittäen arvokasta tietoa ja kokemustaan nuorten kanssa toimimisessa.

Noja tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten nuorten kanssa toimijoiden kanssa ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan paikalliseen monialaiseen nuorten asioihin keskittyneeseen verkostoon. Näin kauppakeskuksessa aikaansa viettävien nuorten asioita voidaan tarvittaessa (ja nuorten luvalla) hoitaa tehokkaasti. Kaikesta huolimatta myös vapaa oleilu kauppakeskuksissa on nuorille edelleen samalla tavalla mahdollista kuin tähänkin asti.

Nuorten oma järjestyksenvalvoja työmuodon kehittäminen aloitettiin Nuorten reviireillä -projektin aikana yhteistyössä Securitaksen ja Cityconin kanssa. Työ jatkuu edelleen Nuorten reviireillä toiminnassa. Ajankohtaisinta tietoa etenemisestä saat seuraamalla Nuorten Palvelu ry:n Facebook-sivuja.

 

Lisätietoja
Pauliina Lampela
Asiantuntija
puh. 044 727 3098
pauliina.lampela @ nuortenpalvelu.fi