Nuorten oma järjestyksenvalvoja

Uusi aika on koittanut! Nuorten Palvelu ry:n mahdollistamana Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa on tammikuussa 2016 aloittanut nuorten oma järjestyksenvalvoja Hanna. Hänen perustyötään on nuorten kanssa toimiminen. Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojalle on annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta laajemmat valmiudet nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten asioiden edistämiseen.

Hanna 1

Hanna ei vahdi nuoria normaalia enempää vaan on heidän saatavillaan turvallisena ja luotettavana aikuisena, joka kuuntelee, tukee ja auttaa tarvittaessa. Pelkkä oleilu nuorille on kuitenkin edelleen samalla tavalla mahdollista kuin aiemminkin. Nuorten kanssa toimimisen lisäksi Hanna tekee normaaleja järjestyksenvalvojien tehtäviä osana muuta Ison Omenan Securitaksen järjestyksenvalvojien työyhteisöä.

Vuoden 2016 Hanna aloittaa työnsä tekemällä tuttavuutta ensisijaisesti nuorten kanssa. Onhan kyseessä melko erilainen toimintatapa kuin mihin monet ovat vartijoilta tottuneet. Nyt järjestyksenvalvojalla on ihan oikeasti halua, aikaa ja osaamista olla nuorten saatavilla! Tavoitteena on, että tuttuuden synnyttyä, Hanna pystyy toimimaan nuorten kanssa kasvatuksellisella työotteella. Lisäksi hän tulee syventämään Ison Omenan muiden järjestyksenvalvojien osaamista nuorten asioissa ja myös muut järjestyksenvalvojat toimivat edelleen nuorten kanssa.

Nuorten reviireillä -projektin johdolla työmuotoa kehitetään kevään 2016 aikana Iso Omenassa. Vastaavaa ei ole ennen Suomessa tai ehkäpä koko maailmassa tehty eli kehittämistä ja kokeilua yhä tarvitaan.  Ajankohtaisinta tietoa etenemisestä saat seuraamalla Nuorten Palvelu ry:n Facebook-sivuja.

Työmuodon toteuttaminen ja kehittäminen on mahdollistunut yhteistyössä Citycon Oyj:n ja Securitas Oy:n kanssa. Työmuoto jatkuu edelleen kokeilun jälkeen Iso Omenassa ja sen toteuttaminen muissa kauppakeskuksissa on todennäköistä.

Nuorten Palvelu ry on eri hankkeissa kouluttanut kauppakeskusten järjestyksenvalvojia ja vartijoita sekä alaa opiskelevia nuorisoasioissa ja nuorten kohtaamisessa. Nyt Isossa Omenassa alkanut kokeilu on ensimmäinen askel, jossa nuoria paljon työssään kohtaaville ja nuorten kanssa hyvinkin tutuiksi tuleville järjestyksenvalvojille annetaan syvempää osaamista ja enemmän työaikaa nuorten kanssa toimimiseen. Iso Omenassa alueen verkosto on oleellisesti työssä mukana ja tämä uudenlainen työmuoto on yksi lisäelementti monialaiseen nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Muun muassa Aseman Lapset ry, Ison Omenan kirjasto, Nuorten Exit ja Espoon nuorisopalvelut ovat tärkeänä osana mukana työssä.

 

Lisätietoja:
Pauliina Lampela
Asiantuntija
Nuorten reviireillä
p. 044 727 3098
etunimi.sukunimi@nuortenpalvelu.fi