Nuorten oma järjestyksenvalvoja

Nuorten oma järjestyksenvalvoja eli Noja on vartiointiliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, jolle on annettu koulutusta, aikaa ja valmiuksia toimia nuorten kanssa kasvattavalla työotteella. Noja tekee normaaleja kauppakeskuksen järjestyksenvalvojien työtehtäviä osana muuta työyhteisöä, mutta tämän lisäksi hän on kauppakeskuksissa aikaansa viettäville nuorille tuttu ja turvallinen kontakti.

Ensimmäinen Noja aloitti vuoden 2016 alussa Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa. Sittemmin Nojat ovat aloittaneet Suomen valloituksensa ja heitä työskentelee myös Espoon kauppakeskus Sellosta ja Tampereen Koskikeskuksesta. Tulevaisuudessa työmuoto leviää edelleen, sillä työ on osoittautunut arvokkaaksi ja hyödylliseksi.

 

Hanna 1

Hanna oli ensimmäinen Noja ja toimii edelleen Isossa Omenassa

Nojat saavat Nuorten Palvelu ry:ltä koulutusta ja perehdytystä nuorten kanssa toimimiseen ja ohjausta työssään. Samalla koulutetaan koko kauppakeskuksen henkilökuntaa, sillä nuorten kohtaaminen on edelleen koko kaikkien työntekijöiden tehtävä. Nojan koulutus ja valmiudet nuorten kohtaamiseen ovat kuitenkin muuta henkilökuntaa syvemmät. Parhaimmillaan Noja toimiikin linkkinä nuorten ja muun henkilökunnan välillä välittäen arvokasta tietoa ja kokemustaan nuorten kanssa toimimisessa.

Noja tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten nuorten kanssa toimijoiden kanssa ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan paikalliseen monialaiseen nuorten asioihin keskittyneeseen verkostoon. Näin kauppakeskuksessa aikaansa viettävien nuorten asioita voidaan tarvittaessa (ja nuorten luvalla) hoitaa tehokkaasti. Kaikesta huolimatta myös vapaa oleilu kauppakeskuksissa on nuorille edelleen samalla tavalla mahdollista kuin tähänkin asti.

Nuorten oma järjestyksenvalvoja työmuodon kehittäminen aloitettiin Nuorten reviireillä -projektin aikana yhteistyössä Securitaksen ja Cityconin kanssa. Työ jatkuu edelleen Nuorten reviireillä toiminnassa. Ajankohtaisinta tietoa etenemisestä saat seuraamalla Nuorten Palvelu ry:n Facebook-sivuja.