Aikuinen

office-336368_1920

Zemppari-toiminnan tavoitteena on tukea nuorta arkielämän haasteissa. Tuen tarve on yksilöllinen ja voi liittyä esim. opiskeluun, perhetilanteeseen, ihmissuhteisiin, vapaa-ajanviettoon, kouluun, työssäkäyntiin, mielenterveyteen liittyvin ongelmiin.

Zemppari on turvallinen aikuinen nuoren rinnalla, joka haluaa auttaa ja uskaltaa asettaa rajoja. Zemppari voi olla nuorelle avuksi kuuntelemalla ja läsnäolemalla nuoren arjessa. Mitään erityistaitoja ei tarvita, vaan rohkeutta olla aikuinen.

Toiminnassa tuettava ja zemppari etsivät yhdessä ratkaisuja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Zemppari ohjaa nuorta harrastustoimintaan, motivoi koulun- ja työssäkäyntiin sekä toimii tasavertaisena keskustelukumppanina.
Edellytys zempparina toimimiselle on täysi-ikäisyys sekä kiinnostus toimia nuorten parissa. Järjestämme zemppareille koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan sekä virkistystoimintaa.

Verkkozempparina tapaat nuorta vain verkon välityksellä. Verkkozempparina voit toimia paikkakunnasta riippumatta.

Korvaamme toiminnasta aiheutuvia kuluja ennalta sovitusti.