Työkokeilu ja palkkatuettu työ

Työkokeilun ja palkkatuetun työn tehtävät

Vaatimukset vaihtelevat tehtävän mukaan. Esimerkkitehtäviä:

– järjestötyöhön tutustuminen ja toimistotyöt
– hanketyön prosessiin tutustuminen ja työhön osallistuminen
– viestintä- ja markkinointitehtävissä avustaminen
– osallistuminen tapahtumien ja koulutuksien järjestelyihin
Työkokeilu ja palkkatuettu työ ovat ohjattua työskentelyä, henkilö perehdytetään työhön ja hänellä on nimetty ohjaaja.
TE toimiston sivut

Lisätietoja antaa Ilkka Puomilahti puh. 044 730 0228 ilkka.puomilahti @ nuortenpalvelu.fi