Työkokeilu ja palkkatuettu työ

Työkokeilun ja palkkatuetun työn tehtävät

Vaatimukset vaihtelevat tehtävän mukaan. Esimerkkitehtäviä:

– järjestötyöhön tutustuminen ja toimistotyöt
– hanketyön prosessiin tutustuminen ja työhön osallistuminen
– viestintä- ja markkinointitehtävissä avustaminen
– osallistuminen tapahtumien ja koulutuksien järjestelyihin
Työkokeilu ja palkkatuettu työ ovat ohjattua työskentelyä, henkilö perehdytetään työhön ja hänellä on nimetty ohjaaja.
TE toimiston sivut

Lisätietoja antaa Pauliina Timonen-Turtiainen / 044 744 9598 / pauliina.timonen-turtiainen @ nuortenpalvelu.fi