Alan oppilaitokset

Nuorten Palvelu ry tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomea. Tarjoamme mm. harjoittelupaikkoja opiskelijoille (katso Opiskelijalle -osio), koulutamme vapaaehtoisia nuorten kanssa tehtävään työhön ja toimimme yhteistyökumppanina tapahtumajärjestelyissä. Meiltä löytyy asiantuntemusta sekä perinteisestä nuorisokasvatustyöstä että moderneistä työtavoista. Meillä on myös hyviä kokemuksia kehittämistyöstä yrityspuolen kanssa (mm. ABC -ketju, Citycon, matkailuyrittäjät).
Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä useat toisen asteen oppilaistokset eri puolella Suomea.

Lisätiedot:

Jaakko Nuotio toiminnanjohtaja, p. 0400 916 569, jaakko.nuotio @ nuortenpalvelu.fi