Alan oppilaitokset

Nuorten Palvelu ry tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomea. Tarjoamme mm. harjoittelupaikkoja opiskelijoille (katso Opiskelijalle -osio), koulutamme vapaaehtoisia nuorten kanssa tehtävään työhön ja toimimme yhteistyökumppanina tapahtumajärjestelyissä. Meiltä löytyy asiantuntemusta sekä perinteisestä nuorisokasvatustyöstä että moderneistä työtavoista. Meillä on myös hyviä kokemuksia kehittämistyöstä yrityspuolen kanssa (mm. ABC -ketju, Citycon, matkailuyrittäjät).
Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä useat toisen asteen oppilaistokset eri puolella Suomea.

Lisätiedot:

Ilkka Puomilahti puh. 044 730 0228 ilkka.puomilahti @ nuortenpalvelu.fi