Hengailua, kohtaamisia ja yhdessä olemista

Hengailua kohtaamisia ja yhdessä olemista -kirjan esite

Nuoret hengailevat ja kokoontuvat yhteen kauppakeskuksen käytävillä, huoltoasemien kahviloissa tai markettien auloissa. Tällä näyttämöllä kohtaavat omaa perustyötään tekevät aikuiset, omaa vapaata aikaa viettävät nuoret sekä muut asiakkaat. Asia herättää tunteita, saa aikaan mielipiteenvaihtoa sekä joskus melkoisia ylilyöntejä kieltojen ja rajoitusten muodossa. Nuoret taas kokevat olevansa asiakkaita siinä missä muutkin.

Teoksessa käsitellään nuorten vapaa-ajan viettoa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa eri näkökulmista. Artikkeleissa kuvataan nuorten toiveita, millainen asema heillä on näissä tiloissa, miten eri toimijat hahmottavat nuoret ja tekevät työtä heidän ja eri ammattien edustajien kanssa. Kirjan artikkelit vievät lukijan tutustumaan ilmiöön eri ympäristöissä. Monipuolinen kirjoittajakattaus antaa läpileikkaavan kuvan aihepiiristä, sillä kirjoittajina ovat niin tutkijat kuin käytännön työn tekijät eri aloilta.

Katettu puolijulkinen tila lisääntyy koko ajan ja niistä pyritään tekemään entistä viihtyisämpiä paikkoja oleskella ja viettää aikaa. Ei siis ole ihme, että nuoretkin ovat tulossa näihin tiloihin. Miten nuorten oleiluun näissä tiloissa sitten tulisi suhtautua? Julkaisun artikkeleissa 21 kirjoittajaa tuo esille oman näkemyksensä asiasta. Kirjoituksissa tuodaan esille ehkä hieman toisenlaisia näkökulmia suhtautua nuorten olemiseen. Entä mitä työmuotoja nuorisotyö on löytänyt tavoittaakseen näitä hengailevia nuoria? Lähestymiskulmat ovat erilaiset, mutta kaikki pyrkivät lisäämään nuorten hyvinvointia.

Nuorten Palvelu ry on lähes kymmenen vuoden ajan tehnyt työtä nuorten parissa kaupallisissa kasvuympäristöissä. Tässä artikkelikokoelmassa vedetään yhteen tuon työn eri puolia. Nuorten reviireillä –projektin työntekijät ja teoksen toimittaneet Pauliina Lampela, Mikko Leppävuori ja Ilkka Puomilahti omaavat pitkän kokemuksen kaupallisissa tiloissa hengailevien nuorten kohtaamisessa sekä eri työntekijäryhmien kouluttamisessa.

Teos sopii kaikkien niiden luettavaksi, jotka työssään kohtaavat paljon nuoria kaupallisissa tiloissa tai pohtivat tulevaisuuden työmuotoja nuorten kanssa näissä tiloissa.