Kauppakeskusten nuoret -hanke

Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti 2014Nuorten Palvelu ry

Nuoret ovat ottaneet kauppakeskukset omiksi olohuoneikseen ja osa nuorista viettää niissä jopa kaiken vapaa-aikansa. Kauppakeskusten perimmäinen tarkoitus on kuitenkin palvella asiakkaita ja houkutella kuluttajia, vaikka tänä päivänä niistä myös rakennetaan ”koko kansan viihdekeskuksia”. Kauppakeskusten nuoret -hankkeessa mennään nuorten perässä kauppakeskuksiin ja tavoitteena on lisätä nuorten hyvinvointia näissä heille tärkeissä vapaa-ajan tiloissa. 

Kartoituksella alkuun

Nuorten ryhmät

Nuorten neljä tyyppiä

Hankkeen alussa kartoitettiin yhteensä 16 kaupungin 19 kauppakeskusta. Kartoituksissa mentiin nuorten luo kauppakeskuksissa ja kysyttiin heiltä, mm. mitä kauppakeskuksissa tehdään ja mitä nuoret haluaisivat siellä kehittää. Hankkeen jatkossa kehityksen alla olleet toimenpiteet valittiin nuorilta saatujen tietojen pohjalta. Kartoituksissa tavoitetut nuoret voidaan jakaa neljään tyyppiin kauppakeskuksissa vietetyn ajan ja kauppakeskuksen sosiaalisen merkityksen (=tärkeä paikka olla kavereiden kanssa) mukaan.

Kartoitusten annista voi lukea hankkeen kartoitusvaiheen loppuraportista täältä: 

Kauppakeskusten nuoret -loppuraporttiin

Kehittämistyötä nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kuopion nuori

Kuopion nuori, skannaa tästä

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla nuorten ja kauppakeskusten aikuisten välistä vuorovaikutusta voidaan parantaa sekä toimintamalleja, joiden avulla nuorten osallisuus kauppakeskusten toiminnassa jo sen suunnitteluvaiheessa lisääntyy.

Hankkeessa kehitetään mm. kauppakeskusten järjestyksenvalvojille ja muulle henkilökunnalle suunnattua nuorten kohtaamiseen, uudenlaisia nuorten vaikuttamisen tapoja heille tärkeiden vapaa-ajan tilojensa suunnittelussa sekä yhteistyötä yksityisen, kunnallisen ja kolmannen sektorin välille. Kehittämistyössä yhteistyökumppaneina ovat Citycon Finland Oy, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Securitas Oy. Kauppakeskuksen suunnitteluvaiheen työtä on puolestaan tehty Kuopiossa kauppakeskus Apajan ja Kuopion keskustan osalta sekä Oulussa kauppakeskus Valkean osalta.

Hankkeen toteuttama koulutus Lahden kauppakeskus Triossa voitti Suomen kauppakeskusyhdistyksen Vuoden kauppakeskusteko 2014 -kilpailun.

WP_20140319_15_47_44_Pro

 

 

 

 

 

Hankkeen työ mainittiin useaan otteeseen Citycon Oyj:n vuoden 2013 vastuullisuusraportissa.

Citycon_VK1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen toiminta-aika: 1.5.2012 – 31.5.2014.
Hankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö ja se kytkeytyy Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2012-2015.

Hankkeen toiminta jatkuu Nuorten reviirellä -projektissa, lue lisää täältä.