ESR-hanke Etsivän Nettityön vahvistamiseksi

 

Nuorten Palvelu ry:llä käynnistyi toukokuussa 2020 ESR-hanke Etsivän Nettityön vahvistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on vastata koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan tuomiin haasteisiin Etsivässä Nettityössä. Poikkeustila on kasvattanut Etsivän Nettityön asiakasmäärää huomattavasti ja sen vaikutukset nuorten elämään jatkuvat vielä pitkään rajoitusten purkamisen jälkeenkin. Hankkeen myötä Etsivä Nettityö sai käyttöönsä lisää henkilöstöresursseja. Palvelussa aloitti kolme uutta päivystäjää 10.5.2020.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää verkkoperusteista etsivää nuorisotyötä, jota Nuorten Palvelu ry on tehnyt jo lähes kymmenen vuoden ajan, ja josta on pitkäjänteisen työn avulla kehittynyt toimiva ja nuorten elämää tukeva palvelukonsepti. Hankkeen avulla pyritään parantamaan palvelun laatua ja saavutettavuutta rakentamalla väyliä, joiden avulla mahdollistettaisiin valtakunnallinen, yli kuntarajojen toimiva yhteistyö ja sitä kautta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikea-aikainen ohjautuminen tarvitsemiensa palvelujen piiriin.

ESR-hankerahoitus on myönnetty ajalle 10.5.-31.12.2020.