Avoin työpaikka: projektikoordinaattori

 

 

Nuorten Palvelu rekrytoi!

Haemme projektikoordinaattoria Nuorten reviireillä Oulu -hankkeeseen  – Hae 10.5.2023 mennessä!

 

Nuorten reviireillä Oulu -hanke 2023 – 2025
Hankkeen tarkoituksena on edistää Oulun keskustassa aikaansa viettävien ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten toimijuutta, osallisuutta ja hyvinvointia sekä lisätä turvallisten aikuisten läsnäoloa keskustan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa.

Työtä tehdään monialaisesti ja poikkisektorisesti vahvassa yhteistoiminnassa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Oulun kaupungin nuorisopalvelut, keskustan kauppakeskukset ja niissä vartiointia toteuttavat turvallisuusalan yritykset, poliisi, järjestöt, seurakunnan nuorisotyö ja muut hankkeen aikana oleelliseksi havaittavat toimijat eri sektoreilta.

Hankkeessa tehdään tiivistä ja suunnitelmallista yhteistyötä Nuorten Palvelu ry:n nuorten reviireillä toiminnan Vaikuttava yhteisö- ja Turvallisten tilojen Kuopio -hankkeiden kanssa. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on 01.06.2023 – 31.05.2025. Hankkeen päärahoittaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt rahoituksen ensimmäiselle hankevuodelle.

Projektikoordinaattorin tehtävä
Projektikoordinaattorin päätehtävänä on monisektorisen ja -alaisen yhteistoiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Projektikoordinaattori vastaa toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta, arvioinnista, kehittämistyöstä, hankehallinnosta ja raportoinnista, viestinnästä, verkostotyöstä ja vaikuttamistoiminnasta. Työtehtäviin kuuluvat lisäksi hankkeessa kehitetyn osaamisen hyödyntämiseen tulevaisuudessa liittyvät valmistelevat tehtävät. Lisäksi projektikoordinaattori toimii yhteisöohjautuvasti työskentelevässä Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä kokonaisuuden tiimissä.

 

Esimerkkejä keskeisimmistä työtehtävistä edellä olevan kuvauksen perusteella:

 • Viestinnän, kehittämistoiminnan tiedonkeruun, seurannan ja arvioinnin suunnittelu ja toteutus
 • Kehittämistoiminnan toteuttaminen ja koordinointi yhteistoiminnassa kumppaneiden kanssa
 • Kouluttaminen ja verkostotyön fasilitointi
 • Hankkeen päämääriin liittyvän vaikuttamistoiminnan toteuttaminen ensisijaisesti alueella toimivien sidosryhmien kanssa
 • Kehittämistyön mallintaminen
 • Hankkeen kannalta olennaisissa asiantuntijafoorumeissa toimiminen
 • Nuorten Palvelu ry:n yhteisöohjautuvaan tiimintyöskentelyyn osallistuminen


Millaista henkilöä etsimme?
Toivomme hakijoiksi eri taustaisia ja ikäisiä henkilöitä eri vähemmistöisyydet huomioiden, jolla on avoinna olevaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Edellytämme

 • Arvoihimme ja strategiaamme sitoutumista
 • Kykyä toimia itseohjautuvasti ja yhteisöohjautuvasti
 • Halua kehittää, kehittyä ja kasvaa sekä auttaa muita onnistumaan
 • Valmiuksia työskennellä lähitiimin ja Nuorten Palvelu ry:n yhteisön kanssa pääasiassa etäyhteyksin maantieteellisen sijainnin takia.
 • Valmiuksia luoda vaikuttavaa monisektorista ja -alaista yhteistoimintaa

Arvostamme

 • Vuorovaikutusosaamista
 • Projektityön ja kehittämistyön osaamista
 • Tavoitteellisen verkostotyön osaamista
 • Kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä ja yhteistyöstä yritysten kanssa
 • Ymmärrystä eri sektoreiden ja alojen toimijoiden toimintakulttuureista ja niiden eroista
 • Kokemusta toiminnasta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta

Tarjoamme

 • Mahdollisuuden luoda vallankumouksia haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä osana väkevää yhteisöä
 • Mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja ammattilaisena
 • Tuen työssäsi onnistumiseksi
  • Tiimin tuki, ryhmätyönohjaus, esihenkilön tuki, koko yhteisön tuki
 • Monipuolisesti valtaa ja vastuuta oman työtehtävän toteuttamiseksi
 • Rakkaudellisen työyhteisön psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä
 • Erittäin joustavat käytännöt työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi niin työajan kuin työntekopaikan suhteen
 • Joutilaisuuden vaalimista työajalla
 • Inhimillisesti kestävää ja hyvinvointia vahvistavaa työelämää
 • Tukea liikunnan, kulttuurin ja hyvän ruoan kokemiseen sekä mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen

 

Muuta tärkeää

Työnkesto
Määräajan 1.6.2023 – 31.5.2024 hankkeen ja sen rahoituksen määräaikaisuuden perusteella. Hankkeen saadessa rahoituksen toiselle hankevuodelle työsuhteen jatkamisesta 31.5.2025 saakka neuvotellaan erikseen.

Työaika
Tehtävä on kokoaikainen. Säännöllinen viikoittain työaika on keskimäärin 37,5 tuntia ja säännöllinen päivittäinen työaika on keskimäärin 7,5 tuntia. Järjestössä on käytössä liukuvan työajan käytännöt.  Työtä tehdään satunnaisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpaikka
Järjestössä sovelletaan hybridityön käytäntöjä: Työtä voidaan tehdä työtehtävän vaatimukset huomioiden monipuolisesti myös etänä. Työntekoalueena on pääasiallisesti Oulun keskusta ja tilapäisesti koko Suomi.

Työn aloitus
Työ alkaa 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan myöhemmin.

Koeaika
Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika.

Palkkaus
Palkkauksessa sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.
Työ kuuluu vaativuusluokitellussa vaativuusryhmään 5 ja palkkausjärjestelmä on edellä mainitun työehtosopimuksen mukainen. Palkkaneuvottelujen lähtökohtana käytettävä palkka-asteikko 2800,00€ – 3100,00€. Lopullinen palkka määrittyy hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Työnteosta muodostuvat korvaukset
Työnteosta muodostuvat lisät ja korvaukset korvataan työntekijälle pääsääntöisesti aikana.

Työehtosopimus
Nuorten Palvelu ry:ssä noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

 

Meistä
Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö. Järjestömme on perustettu vuonna 1969 ja kotipaikkamme on Kuopio. Olemme puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä rahallista voittoa tavoittelematon toimija.

Tarkoitus
Tarkoituksenamme on toteuttaa vallankumouksia nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvojen kumppanuuksien voimaa ja nuorten toimijuutta vaalien.

Arvot
Rakkaudellisuus, rohkeus & toimijuus.

Mitä teemme?
Asiantuntijatyötä, ammatillista ja vapaaehtoisvoimaista sosiaalipedagogista nuorisotyötä, vaikuttamistoimintaa sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Lisää meistä verkkosivuillamme: www.nuortenpalvelu.fi

 

 

Hakuprosessi
Lähetä CV ja vapaamuotoinen maksimissaan sivun pituinen työhakemuksesi otsikolla ”Projektikoordinaattori” sähköpostitse osoitteeseen rekry@nuortenpalvelu.fi keskiviikkoon 10.5.2023 klo 22.00 mennessä.

 • Jatkoon valitut hakijat kutsutaan haastatteluun torstaina 11.5.2023.
 • Haastattelut toteutetaan etäyhteyksin ajalla 15. -17.5.2023
 • Työntekijävalinta tehdään torstaina 18.5.2023.

Lisätietoa avoinna olevasta tehtävästä ja rekrytointiprosessista saat Tatulta.

Rakkaudellisesti,

Tatu Tossavainen
Toiminnanjohtaja

+358404874806
tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi

Tutustu tietosuojaselosteeseen TÄSTÄ.

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!