Avoin työpaikka: projektityöntekijä

 

Nuorten Palvelu rekrytoi! 

Haemme projektityöntekijää Meidän kylän nuoret
-hankkeeseen 

Hae 27.9.2023 mennessä. 

Meidän kylän nuoret -hanke 2021-2024
Meidän kylän nuoret on Nuorten Palvelu ry:n 1.6.2021 käynnistynyt kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena on palvelujen ja yhteisöjen ulkopuolella olevien, yksinäisten tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen Pohjois-Savon pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle mahdollisuus merkityksellisiin ihmissuhteisiin ja yhteisöihin sekä nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaiseen toimintaan osana itselle tärkeitä yhteisöjä. 

Hankkeen toiminta on kohdennettu tällä hetkellä Juankosken, Kaavin, Tuusniemen, Nilsiän ja Suonenjoen seuduille. Hankkeen päämääränä on kehittää ja vakiinnuttaa jokaiselle paikkakunnalle paikallisia erityispiirteitä, voimavaroja ja toimijoita hyödyntävää sekä vapaaehtoistoimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintaa kohderyhmän nuorten hyväksi.  

Hankkeessa työskentelee yksi projektikoordinaattori ja kaksi projektityöntekijää. Toisen projektityöntekijöistämme siirryttyä uusiin tuuliin työelämässä, etsimme nyt hanketiimiimme ja yhteisöömme sopivaa osaaja Riitan & Nooran uudeksi tiimiystäväksi.   

Projektityöntekijän tehtävä
Projektityöntekijä vastaa Meidän kylän nuoret -hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista, kehittämisestä, verkostotyöstä ja hankehallinnollisista tehtävistä sekä toimintaan liittyvästä viestintä- ja vaikuttamistoiminnassa hanketiimin sisäisen työnjaon mukaisesti. Lisäksi hanketiimi toimii aktiivisessa ja suunnitelmallisessa yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n muiden vapaaehtoisvoimaan perustuvien toimintojen kanssa. Työnkuvaan voi sisältyä myös muita järjestön toimintaan liittyviä tehtäviä ajankohtaisten tarpeiden perusteella. Merkittävä osa työstä suoritetaan hankkeen piiriin kuuluvilla paikkakunnilla.  

 

Esimerkkejä keskeisimmistä työtehtävistä: 

 • Hankkeessa tähän mennessä kehitetyn toiminnan ylläpitäminen, jatkokehittäminen ja vakiinnuttaminen hankkeen paikkakunnilla 
 • Esimerkiksi Olohuone-toiminta, tukihenkilötoiminta, ryhmävapaaehtoistoiminta & tapahtumatuotanto. 
 • Yhteistyöhön innostaminen, yhteistyöstä sopiminen ja yhteistyön koordinointi paikallisten toimijoiden kanssa  
 • Kouluttaminen ja verkostotyön fasilitointi 
 • Erilaisten hankkeen tavoitteita edistävien tilaisuuksien järjestäminen fasilitointi 
 • Hankehallinnollisten tehtävien toteuttaminen 
 • Viestintään, seurantaan ja arviointiin sekä kehittämiseen liittyvien tehtävien toteuttaminen tiimitasolla tehdyn työjaon mukaisesti 
 • Hankkeen kannalta olennaisissa verkostoissa ja muissa foorumeissa toimiminen 
 • Nuorten Palvelu ry:n yhteisöohjautuvaan tiimintyöskentelyyn osallistuminen 
 • Nuorten Palvelu ry:n koko yhteisön toimintaan osallistuminen 

Millaista henkilöä etsimme?
Toivomme hakijoiksi eri taustaisia ja ikäisiä henkilöitä eri vähemmistöisyydet huomioiden, joilla on avoinna olevaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. 

Edellytämme 

 • Arvoihimme ja strategiaamme sitoutumista 
 • Kykyä toimia itseohjautuvasti ja yhteisöohjautuvasti 
 • Vahvaa vuorovaikutus- ja fasilitointiosaamista 
 • Joustavuutta työtehtävien ja työajan suhteen 
 • B-ajokorttia 
 • Halua kehittää, kehittyä ja kasvaa sekä auttaa muita onnistumaan 

Arvostamme  

 • Kehittämisosaamista 
 • Hyviä kirjallisia ja tietoteknisiä taitoja 
 • Avoimuutta ja innostusvoimaa 
 • Kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyväksi tehtävästä työstä  
 • Työtehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevaa autoa 

 

Tarjoamme 

 • Mahdollisuuden luoda vallankumouksia haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä osana väkevää yhteisöä 
 • Mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja ammattilaisena 
 • Tuen työssäsi onnistumiseksi 
 • Tiimin, esihenkilö, yhteisö, ryhmätyönohjaus 
 • Monipuolisesti valtaa ja vastuuta oman työtehtävän toteuttamiseksi 
 • Rakkaudellisen työyhteisön psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä 
 • Erittäin joustavat käytännöt työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi niin työajan kuin työntekopaikan suhteen 
 • Joutilaisuuden vaalimista työajalla 
 • Inhimillisesti kestävää ja hyvinvointia vahvistavaa työelämää 
 • Tukea liikunnan, kulttuurin ja hyvän ruoan kokemiseen sekä mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen 

 

Muuta tärkeää 

Työnkesto
Määräajan 30.11.2024 saakka hankkeen ja sen rahoituksen määräaikaisuuden perusteella.  

Työaika
Tehtävä on kokoaikainen. Säännöllinen viikoittain työaika on keskimäärin 37,5 tuntia ja säännöllinen päivittäinen työaika on keskimäärin 7,5 tuntia. Järjestössä on käytössä liukuvan työajan käytännöt.  Työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin.  

Työpaikka
Työpaikkana on Nuorten Palvelu ry:n toimisto, pääasiallisena työntekoalueena Pohjois-Savo ja tilapäisesti koko Suomi. Järjestössä sovelletaan hybridityön käytäntöjä: Työtä voidaan tehdä työtehtävän vaatimukset huomioiden paikkariippumattomasti monipuolisin tavoin. 

Työn aloitus
Työ alkaa sopimuksen mukaan.  

Koeaika
Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika.  

Palkkaus
Palkkauksessa sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.
Työ kuuluu vaativuusluokitellussa vaativuusryhmään 5 ja palkkausjärjestelmä on edellä mainitun työehtosopimuksen mukainen. Lopullinen palkka sijoittuu lähtökohtaisesti 2650,00€ – 2900,00€ välille henkilökohtaisen osaamisen ja kokemuksen mukaan. 

Työnteosta muodostuvat korvaukset
Työnteosta muodostuvat lisät ja korvaukset korvataan työntekijälle pääsääntöisesti aikana.  

Työehtosopimus
Nuorten Palvelu ry:ssä noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.  

 

Meistä
Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö. Järjestömme on perustettu vuonna 1969 ja kotipaikkamme on Kuopio. Olemme puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä rahallista voittoa tavoittelematon toimija.   

Tarkoitus
Tarkoituksenamme on toteuttaa vallankumouksia nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvojen kumppanuuksien voimaa ja nuorten toimijuutta vaalien.  

Arvot
Rakkaudellisuus, rohkeus & toimijuus.  

Mitä teemme?
Asiantuntijatyötä, ammatillista ja vapaaehtoisvoimaista sosiaalipedagogista nuorisotyötä, vaikuttamistoimintaa sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa.   

Lisää meistä verkkosivuillamme: www.nuortenpalvelu.fi 

 

Hakuprosessi
Lähetä CV ja vapaamuotoinen maksimissaan sivun pituinen työhakemuksesi otsikolla ”Projektityöntekijä” sähköpostitse osoitteeseen rekry@nuortenpalvelu.fi keskiviikkoon 27.9.2023 klo 17.00 mennessä.  

 • Jatkoon valitut hakijat kutsutaan haastatteluun perjantaihin 29.9.2023 mennessä.  
 • Haastattelut toteutetaan lähtökohtaisesti maanantaina 9.10.2023 klo 9.00 – 17.00. 
 • Työntekijävalinta tehdään tiistaina 10.10.2023.  

Lisätietoa avoinna olevasta tehtävästä ja rekrytointiprosessista saat Tatulta. 

Rakkaudellisesti, 

Tatu Tossavainen
Toiminnanjohtaja 

+358404874806
tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi

Tutustu tietosuojaselosteeseen TÄSTÄ.  

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!