Avoin työpaikka: Vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan sijainen

Nuorten Palvelu rekrytoi!

Haemme vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan sijaista

Hae 14.12.2022 mennessä!

Zemppari-toiminnassa sijaisena työskennellyt työntekijämme on jäämässä perhevapaille. Haemme hänen pestiinsä vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan sijaista 1.2 – 31.12.2023 väliseksi ajaksi.

Zemppari-toiminta

Zemppari -toiminta on vapaaehtoisvoimaista ja yhteisöllisesti tuettua tukihenkilötoimintaa. Toiminnassa vapaaehtoistoiminnan asiantuntijat rekrytoivat, kouluttavat ja perehdyttävät vapaaehtoisia tukihenkilöiksi nuorille ja tukevat heitä monipuolisin tavoin jokapäiväisessä vapaaehtoistoiminnan arjessa.

Toiminnan kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa olevat 13 – 29 -vuotiaat nuoret. Tavoitteina toiminnassa ovat toimijuuden vahvistaminen, vuorovaikutustaitojen parantaminen sekä itsetuntemuksen lisääminen.

Toiminnan erityispiirteenä ovat ammatillisen ja yhteisöllisen tuen tarjoaminen toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella. Zemppari-toiminnan rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan tehtävä

Zemppari-vapaaehtoistoiminnan asiantuntija vastaa yhdessä Zemppari-toiminnan vastaavan asiantuntijan kanssa toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista, kehittämisestä ja raportoinnista sekä toimintaan liittyvästä viestinnästä, vaikuttamistoiminnasta ja verkostotyöstä yhteistoiminnassa Nuorten Palvelu ry:n muiden vapaaehtoistoimintamuotojen kanssa. Zemppari – ja Vertzi -toimintomme vastuutyöntekijät muodostavat yhdessä tiimin, joka toimii jaetun johtajuuden ja yhteisöohjautuvuuden periaattein. Työtehtäviin sisältyy lisäksi vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä sekä pienimuotoisesti muita järjestön toimintaan liittyviä yleistehtäviä. Työnteko edellyttää työskentelyä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Esimerkkejä keskeisimmistä työtehtävistä edellä olevan kuvauksen perusteella:

 • Toiminnan markkinointi nuorille ja vapaaehtoisille
 • Vapaaehtoisille ja nuorille kohdennettujen tilaisuuksien suunnittelu ja käytännön järjestelyiden toteuttaminen
 • Vapaaehtoisten rekrytointi, kouluttaminen ja perehdyttäminen sekä tukeminen jokapäiväisessä arjessa
 • Kohderyhmän nuorten tapaaminen sekä yksilöllisten tarpeiden ja sopivan tukihenkilön kartoittaminen
 • Zemppari-parien tukeminen yhteisin tapaamisin ja muun yhteydenpidon kautta
 • Eri toiminnoista muodostuvan vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuden yhteistoimintaan ja sen kehittämiseen osallistuminen
 • Yhteistyö muiden toiminnan kohderyhmän parissa työskentelevien toimijoiden kanssa
 • Hallintoon, hakemusprosessiin, seurantaan ja arviointiin sekä toiminnan raportointiin liittyviin työtehtäviin osallistuminen
 • Nuorten Palvelu ry:n koko yhteisön sisäiseen toimintaan ja sen kehittämiseen osallistuminen

Millaista henkilöä etsimme?

Toivomme hakijoiksi eri taustaisia ja ikäisiä henkilöitä eri vähemmistöisyydet huomioiden, jolla on avoinna olevaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi opiskelijat, joiden opinnot ovat loppusuoralla ovat rakkaudellisesti tervetulleita hakemaan avoinna olevaan tehtävään.

Edellytämme

 • Arvoihimme ja strategiaamme sitoutumista
 • Kykyä toimia itseohjautuvasti ja yhteisöohjautuvasti
 • Vahvaa vuorovaikutusosaamista
 • Vahvaa tahtoa onnistua yhdessä

Toivomme

 • Aloitteellisuutta
 • Kykyä kriittiseen ajatteluun ja oman toiminnan reflektointiin
 • Kiinnostusta ammatilliseen kehittymiseen ja toiminnan kehittämiseen

Arvostamme

 • Kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä työstä
 • Viestintäosaamista
 • Sosiaalisen median osaamista
 • Vapaaehtoistoiminnan osaamista
 • Kykyä toimia joustavasti muuttuvien olosuhteiden keskellä

Tarjoamme

 • Mahdollisuuden luoda vallankumouksia haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä osana väkevää yhteisöä
 • Mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja ammattilaisena
 • Tuen työssäsi onnistumiseksi
  • Tiimin tuki, ryhmätyönohjaus, esihenkilön tuki, koko yhteisön tuki
 • Monipuolisesti valtaa ja vastuuta oman työtehtävän toteuttamiseksi
 • Rakkaudellisen työyhteisön psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä
 • Erittäin joustavat käytännöt työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi niin työajan kuin työntekopaikan suhteen
 • Joutilaisuuden vaalimista työajalla
 • Inhimillisesti kestävää ja hyvinvointia vahvistavaa työelämää
 • Tukea liikunnan, kulttuurin ja hyvän ruoan kokemiseen sekä mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Muuta tärkeää

Työnkesto

Määräajan 1.2. – 31.12.2023 välisen ajan perhevapaan sijaisuuteen perustuen.

Työaika

Tehtävä on kokoaikainen. Säännöllinen viikoittain työaika on keskimäärin 37,5 tuntia ja säännöllinen päivittäinen työaika on keskimäärin 7,5 tuntia. Järjestössä on käytössä joustavat liukuvan työajan käytännöt.

Työpaikka

Järjestössä sovelletaan hybridityön käytäntöjä: Työtä voidaan tehdä työtehtävän vaatimukset huomioiden monipuolisesti myös etänä. Pääasiallisena työpaikkana on Nuorten Palvelu ry:n toimisto osoitteessa Asemakatu 7, 70110 Kuopio.

Työntekoalueena pääsääntöisesti Pohjois-Savo.

Työn aloitus

Työ alkaa 1.2.2023.

Koeaika

Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika.

Palkkaus

Palkkauksessa sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Työ kuuluu vaativuusluokitellussa vaativuusryhmään 5 ja palkkausjärjestelmä on edellä mainitun työehtosopimuksen mukainen.

Työnteosta muodostuvat korvaukset

Työnteosta muodostuvat lisät ja korvaukset korvataan työntekijälle pääsääntöisesti aikana.

Työehtosopimus

Nuorten Palvelu ry:ssä noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Meistä

Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö. Järjestömme on perustettu vuonna 1969 ja kotipaikkamme on Kuopio. Olemme puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä rahallista voittoa tavoittelematon toimija.

Tarkoitus

Tarkoituksenamme on toteuttaa vallankumouksia nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvojen kumppanuuksien voimaa ja nuorten toimijuutta vaalien.

Arvot

Rakkaudellisuus, rohkeus & toimijuus.

Mitä teemme?

Asiantuntijatyötä, ammatillista ja vapaaehtoisvoimaista sosiaalipedagogista nuorisotyötä, vaikuttamistoimintaa sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Lisää meistä verkkosivuillamme: www.nuortenpalvelu.fi

Hakuprosessi

Lähetä CV ja vapaamuotoinen maksimissaan sivun pituinen työhakemuksesi otsikolla ”Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija” sähköpostitse osoitteeseen rekry@nuortenpalvelu.fi keskiviikkoon 14.12.2022 klo 23.59 mennessä.

 • Jatkoon valitut hakijat kutsutaan haastatteluun torstaina 15.12.2022.
 • Haastattelut toteutetaan maanantaina 19.12.2022 Nuorten Palvelu ry:n toimistolla.
 • Työntekijävalinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille tiistaina 20.12.2022. Lisätietoa avoinna olevasta tehtävästä ja rekrytointiprosessista saat Tatulta.

Rakkaudellisesti,

Tatu Tossavainen

Toiminnanjohtaja

+358404874806

tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi

Tutustu tietosuojaselosteeseen TÄSTÄ.

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!