ETSIVÄ NETTITYÖ – PALVELUN SÄÄNNÖT

Yleistä

 1. Etsivä Nettityö päivystää kolmena iltana viikossa: sunnuntaina, maanantaina ja tiistaina klo 20-23.30. Näiden aikojen puitteissa kenellä tahansa nuorella (0-29v) on oikeus ottaa yhteyttä palveluun käytössämme olevilla sosiaalisen median välineillä. Palveluun ei tarvitse jonottaa, mutta ruuhka-aikoina vastauksissa saattaa esiintyä viivettä, sillä päivystäjä juttelee pääsääntöisesti usean nuoren kanssa yhtä aikaa. Toivomme siis kärsivällisyyttä. Päivystysaikojen ulkopuolella palveluun on mahdollisuus ottaa yhteyttä sähköpostilla, Ask.fm -palvelun kautta tai varaamalla yksilöajan. Vastaamme viesteihin työaikamme puitteissa viimeistään viikon kuluessa, poikkeuksena loma-ajat. Poikkeuksista aukioloajoissa ilmoitamme Ilmoitamme hyvissä ajoin Facebookissa sekä nettisivuillamme. Yllättävissä tilanteissa, esimerkiksi päivystäjän sairaustapauksessa tiedotamme poikkeuksesta ennen päivystys-illan alkamista.
 2. Suhteen alettua nuori voi tulla palveluun päivystysaikojen puitteissa kolmen kuukauden ajan niin usein kun katsoo sen itselleen hyödylliseksi. Mikäli kolmen kuukauden jakso täyttyy, työntekijä ehdottaa nuorelle erikseen varattua keskusteluaikaa, jossa käydään läpi kulunut jakso ja mietitään yhdessä, miten jatketaan eteenpäin.
 3. Etsivässä Nettityössä päivystää pääsääntöisesti 2-3 päivystäjää jotka esiintyvät etunimellään. Nuorella on oikeus saada tietää kenen kanssa juttelee. Nuori ei kuitenkaan voi itse valita päivystäjää, vaan se vaihtuu säännöllisesti. Näin keskusteluihin saadaan useita näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia.  Joskus vastaajana saattaa olla myös muita päivystäjiä esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöitä, sijaisia tai opiskelijoita. Heitä kuitenkin koskettaa täsmälleen samat velvollisuudet ja oikeudet kuten vakinaisia päivystäjiäkin.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

 1. Päivystäjän ja nuoren välinen keskustelu on aina luottamuksellinen. Päivystäjällä on vaitiolovelvollisuus. Tietoja voidaan vaihtaa ainoastaan päivystäjien kesken. Tämä ei tarkoita kokonaisten keskustelujen jakamista vaan ainoastaan tietoja joilla on nuoren tilanteen kannalta oleellista merkitystä. Tällä turvataan nuoren oikeus palvelun jatkuvuuteen koska palvelu perustuu siihen, että nuori voi tulla jatkamaan keskustelua koska tahansa ja vaikka päivystäjä olisikin vaihtunut, tarvittava tieto on aina päivystäjän käytössä. Kaikki tieto jää tiimin sisälle.
 2. Päivystäjä kokoaa käydystä keskustelusta muistiota, johon kirjataan pääkohtia sekä ne tiedot mitä nuori haluaa antaa. Tämä on tärkeää ennen kaikkea auttamisen kannalta, ettei nuoren tarvitse kertoa samaa asiaa aina uudelleen. Näitä tietoja säilytetään salasanoilla suojatulla verkkoasemalla maksimissaan yhden vuoden asiakassuhteen päättymisestä.  Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi kun viimeisestä käyntikerrasta on kulunut yksi vuosi. Suhteen päättäminen ei kuitenkaan estä nuorta hakeutumasta palveluun uudelleen. Kirjattuihin tietoihin ei päivystäjien lisäksi pääse kukaan muu käsiksi eikä käsittele niitä. Julkisia tietoja ovat ainoastaan tilastollinen materiaali, joka sisältää pääasiassa numeraalista tietoa sekä tietoa eriteltyä tietoa palvelujen tarpeesta. Tiedon kerääminen on tärkeää ennen kaikkea Etsivän Nettityön rahoittajan kannalta. Tilastotiedoilla voidaan jatkorahoitusta hakiessa osoittaa palvelun tarpeellisuus.

Oikeudet ja velvollisuudet

 1. Etsivän Nettityön palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen. Nuorella on oikeus tulla palveluun koska tahansa päivystysaikojen puitteissa ja lopettaa suhde halutessaan. Etsivä Nettityö ei ota aktiivisesti yhteyttä nuoreen. Myös palaaminen palvelun piiriin on sallittua.  Aloittamiseen ja päättämiseen ei tarvita erityisiä toimenpiteitä. Poikkeuksista sovitaan aina yhdessä tapauskohtaisesti.
 2. Nuorella on oikeus päättää mitä tietoja kertoo itsestään. Palveluun on mahdollista ottaa yhteyttä täysin anonyymisti sellaisilla välineillä, jotka sen mahdollistavat (KikMessenger, Ask.fm) On hyvä kuitenkin muistaa, että ilman yhteystietoja auttaminen voi joissain tapauksissa jäädä puutteelliseksi. Sen vuoksi toivomme, että kertoisit ne tarvittaessa.
 3. Etsivän Nettityön tarkoitus ei ole vaikeuttaa nuoren elämää tai aiheuttaa hänelle ongelmia, jonka vuoksi kaikki jatkotoimenpiteet pyritään tekemään aina nuoren kanssa yhdessä ja nuoren suostumuksella. Jokainen nuori on oikeutettu parhaaseen mahdolliseen apuun ja tukeen! Äärimmäisessä tilanteessa Etsivän Nettityön päivystäjällä on lain asettama oikeus ja velvollisuus luopua vaitiolovelvollisuudesta jos kyse on nuoren turvallisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa lastensuojeluilmoituksen tekemistä tai viranomaisapua esimerkiksi hätäkeskuksen kautta, mikäli katsomme että emme pysty tarjoamaan riittävää tukea oman palvelun tai kotikunnan palvelujen avulla. Ilmoitusta ei koskaan tehdä mikäli se ei ole tarkoituksenmukaista. Se on äärimmäinen toimenpide jolla halutaan turvata riittävä apu nuorelle. Tuen vastaanottaminen kotikunnan palveluista ei kuitenkaan estä saamasta lisätukea myös Etsivästä Nettityöstä.
 4. Päivystäjällä on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun sekä tarvittaessa päättää keskustelu. Mikäli tällaiseen tilanteeseen joudutaan, pyritään asia ensin keskustelemaan ja löytämään yhteinen sopuratkaisu.
 5. Nuorella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kirjattu. Ohjeet tähän löytyy rekisteriselosteesta.
 6. Mikäli ilmenee, että asiakas tavalla tai toisella toimii erehdyttämistarkoituksessa tai muulla tavoin väärinkäyttää palvelua, on Etsivällä Nettityöllä oikeus rajata asiakas pois palvelun piiristä. Väärinkäytöksistä voidaan tehdä myös rikosilmoitus.

Aina saa kysyä! Jos jokin näistä kohdista jäi mietityttämään, kysy rohkeasti lisää! 🙂Jos tulit nyt pyytämään tietoa johonkin tiettyyn yksittäiseen asiaan, voit lukea myös vastaamiamme ask.fm -kysymyksiä jos vaikka valmis vastaus löytyisikin sieltä.

 

NP:n toimisto heinäkuun kiinni

Tulliportinkadun toimiston ovet ovat suljettuina heinäkuun 2020 ajan henkilöstön kesälomien vuoksi. Toiminnoista Etsivä Nettityö ja vertzi palvelevat tavanomaiseen tapaansa läpi koko kesän. Etsivä Nettityö auki sunnuntai-, maanantai- ja tiistai-iltaisin klo...

lue lisää

vertzi online 1.3 alkaen!

vertzi aukeaa taas!vertzi on ryhmächat 13-29-vuotiaille nuorille, joka toimii Discord -alustalla. Voit tulla vertziin juttelemaan ja viettämään aikaa yhdessä muiden nuorten kanssa!vertzi on avoinna sunnuntai ja maanantai iltaisin klo 18-21. Poikkeusaukioloajoista...

lue lisää

Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34
70100 Kuopio

puh. 0400 182 047
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Toimintaa on tukemassa: