Haemme työntekijää Etsivään Nettityöhön!

Nuorten Palvelu rekrytoi!

Haemme työntekijää Etsivään Nettityöhön
– Hae 10.4.2022 mennessä!

Etsivän Nettityön työntekijän tehtävä
Etsivän Nettityön työntekijän työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti asiakastyöstä ja verkostotyöstä muiden nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa sekä toiminnan suunnittelusta, arvioinnista sekä kehittämisestä.

Etsivän Nettityön toteuttamisesta vastaa jaetun johtajuuden ja yhteisöohjautuvuuden periaattein toimiva kolmen hengen tiimi.

Tiimin vastuulla on lisäksi seuraavanlaisia Etsivän Nettityön toteuttamiseen liittyviä työtehtäviä:

 • Etsivän Nettityön toimintaan liittyvä viestintä
 • Arviointisuunnitelman mukainen tiedonkeruu ja dokumentointi
 • Etsivän Nettityön tiimikokouksiin, valmistelu- ja reflektointitapaamisiin sekä arviointi-, kehittämis- ja suunnittelupäiviin osallistuminen
 • Etsivän Nettityön työntekijöiden ryhmätyönohjaukseen osallistuminen
 • Koulutuksiin ja erilaisiin asiantuntijafoorumeihin osallistuminen oman työtehtävän ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti
 • Etsivän Nettityön toiminnan raportointiin ja rahoitushakemusprosessiin osallistuminen
 • Nuorten Palvelu ry:n työyhteisön sisäiseen toimintaan osallistuminen

Edellytämme

 • Nuorten Palvelu ry:n arvoihin sitoutumista
 • Vahvoja verkossa tehtävään työhön vaadittavia teknisiä taitoja
 • Valmiutta työskennellä ammatillisesti vaativan kohderyhmän kanssa
 • Valmiutta työskennellä iltaisin säännöllisesti
 • Vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
 • Itseohjautuvuutta

Arvostamme

 • Sosiaalisen median hallintaa ja ymmärrystä
 • Kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa työskentelystä
 • Kykyä kriittiseen ajatteluun ja oman toiminnan reflektointiin
 • Viestintäosaamista
 • Toiminnan arviointiin ja kehittämiseen liittyvää osaamista
 • Mahdollisuutta aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian

Tarjoamme

 • Mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja ammattilaisena
 • Valtaa ja vastuuta toteuttaa työtäsi osaamisesi mahdollistamissa rajoissa
 • Rakkaudellisen työyhteisön psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä
 • Joustavat käytännöt työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi
 • Inhimillisesti kestävää ja hyvinvointia vahvistavaa työelämää

 

Muuta tärkeää
Etsivän Nettityön työntekijän tehtävä on osa-aikainen ja määräaikainen.

Työnkesto & työaika
Työtehtävässä aloittamisesta 31.12.2022 saakka 80 -prosenttisella työajalla. Säännöllinen viikkotyöaika on 30 tuntia. Sovellamme liukuvan työajan ja hybridityönkäytäntöjä yksilölliset työtehtävät ja työntekijäkohtaiset tarpeet huomioiden.

Työn aloitus & koeaika
Toivomme, että tehtävään valittu henkilö voisi aloittaa mahdollisimman pian. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Palkkaus
Palkkauksessa sovelletaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Työehtosopimus
Nuorten Palvelu ry:ssä noudatetaan yksityisen sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Työpaikka
Toimistomme sijaitsee Kuopiossa osoitteessa Tulliportinkatu 34 70100 Kuopio.

Hakuprosessi
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat meille tärkeitä arvoja myös uusia työntekijöitä rekrytoidessamme. Toivomme siten hakijoiksi eri taustaisia ja ikäisiä ihmisiä. Lähetä cv ja sivun pituinen työhakemuksesi otsikolla ”Netsivä” osoitteeseen rekry@nuortenpalvelu.fi sunnuntaihin 10.4.2022 klo 23.59 mennessä.

 • Jatkoon valitut hakijat kutsutaan haastattelun maanantaina 11.4.2022
 • Haastattelut toteutetaan 12.-14.4.2022 välisenä aikana
 • Työntekijävalinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille maanantaina 15.4.2022

Lisätietoa tästä mahdollisuudesta toiminnanjohtajaltamme:

Tatu Tossavainen
+35840 4874806
tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi

Etsivä Nettityö
Etsivä Nettityö on ammatillisesti vaativaa verkkoympäristössä toteutettavaa sosiaalipedagogista nuorisotyötä. Tarkoituksena on tarjota yksilöllistä psykososiaalista tukea nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla. Tällä hetkellä päivystystoimintaa toteutetaan kolmena iltana viikossa sunnuntaista tiistaihin klo 20.00 – 23.30 välisen ajan. Työvuoron kesto päivystyspäivinä keskimäärin klo 18.15 – 00.15.

Toiminnan erityispiirteinä ovat:

 • Tavoitteellinen, prosessinomainen ja pitkäkestoinen yksilöllinen psykososiaalinen tuki
 • Psykologisen jatkuvuuden varmistaminen yhteisöihin ja palveluihin ohjatessa
 • Asiakasprosessin eteneminen nuoren yksilöllisen edistymisen tahtiin
 • Arvostava, kunnioittava ja dialoginen kohtaaminen
 • Voimavarakeskeisyys

Kohderyhmänä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat ajautuneet työ- ja opiskeluelämän ja itselle merkityksellisten yhteisöjen ulkopuolelle ja joita muut palvelut eivät riittävällä tavalla tavoita sekä nuoret, jotka elävät akuutin kriisin keskellä.

Tavoitteena on nuorten luottamuksen ja toiveikkuuden vahvistaminen, tarpeenmukaisen tuen tarjoaminen sujuvasti osana nuorten arkea sekä nuorten onnistunut kiinnittyminen asuinpaikkakuntansa palveluihin ja yhteisöihin psykologista jatkuvuutta vaalivalla palveluohjauksella.

Etsivää Nettityötä on toteutettu valtakunnallisesti vuodesta 2010 alkaen.

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!