Tilaa koulutusta

Nuorten Palvelu ry toteuttaa nuoriin ja nuorisoon liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti. Olethan suoraan yhteydessä halutun koulutuskokonaisuuden yhteyshenkilön kanssa, jolta voit tiedustella lisää koulutusten hinnoista ja yksityiskohdista. Koulutukset räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Nuoruus online

1 – 5 h SOME-koulutus nuorille
1 – 3 h SOME-vanhempainilta aikuisille & vanhemmille

Matkat + hinta/h €

Nuorille 7 – 16 -vuotialle tarkoitetut SOME-tunnit, joissa käydään läpi netin ja sosiaalisen median ilmiöitä, digitaalista pelaamista, nuorten huolen- ja ilonaiheita somessa sekä sitä, miten netissä ilmeneviä ongelmia voidaan ennaltaehkäistä tai ratkaista.

SOME-vanhempainillassa käydään läpi netti-ilmiöitä, nuorten kokemuksia sosiaalisesta mediasta ja vanhempien mahdollisia huolenaiheita. Vanhempia tuetaan tunnistamaan oma roolinsa some- ja pelikasvattajina. Vanhemmat saavat välineitä keskustella ja osallistua lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöön ja digitaaliseen pelaamiseen. Vanhempainillat järjestetään yleensä koululaisten SOME-tuntien jälkeen, jolloin vanhempien kanssa voidaan yhdessä käydä läpi asioita, joista myös nuorten kanssa on keskusteltu tuntien aikana.

Asta Keskisaari

mediakasvattaja

Nuoruus online -toiminta

+35840 195 0502
asta.keskisaari@nuortenpalvelu.fi

 

Kirjastokoulutus

1 – 7 h koulutus kirjastotyöntekijöille

Matkat + hinta/h €

Kirjastotyöntekijöille tarkoitettu koulutus nuorista, nuoruudesta ja nuorten kohtaamisesta kirjastoympäristössä. Koulutuksen aikana käydään läpi nuorisokulttuuriin liittyviä asioita ja mietitään erilaisia keinoja nuorten oleiluun kirjastoissa.

Mikko Leppävuori

talousassistentti, kouluttaja
talous- ja palkkahallinto, laskut

+358 40 157 7848
mikko.leppavuori@nuortenpalvelu.fi

Pauliina Timonen

järjestökoordinaattori
jäsenasiat, kirjastoyhteistyö, opiskelijat ja harjoittelijat

+358 44 744 9598
pauliina.timonen-turtiainen
@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34
70100 Kuopio

puh. 0400 182 047
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Toimintaa on tukemassa: