Yhteistyö ja opiskelijat

Yritysyhteistyö

 Järjestöllämme on hyviä kokemuksia kehittämisyhteistyöstä yritysten kanssa ja osa kumppanuuksistamme on jatkunut jo vuosien ajan. Olemme tehneet yhteistyötä mm. ABC-liikennemyymäläketjun, alueosuuskauppojen, Citycon Oyj:n, Securitas Oy:n sekä matkailualan yrittäjien kanssa. Nuorisokasvatusjärjestönä olemme kiinnostuneita yhteistyöstä ennen kaikkea nuorten hyvinvointiin ja vapaa-ajan viettoon liittyvissä asioissa.

 

 

Pauliina Lampela

asiantuntija
Nuorten reviireillä -toiminta

yritysyhteistyö, Noja-toiminta, viestintä

+358 44 727 3098

pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi

Alan oppilaitokset

 Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomea. Tarjoamme mm. harjoittelupaikkoja opiskelijoille, koulutamme vapaaehtoisia nuorten kanssa tehtävään työhön ja toimimme yhteistyökumppanina tapahtumajärjestelyissä. Meiltä löytyy asiantuntemusta sekä perinteisestä nuorisokasvatustyöstä että moderneista työtavoista. Oppilaitoskumppaneitamme ovat mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä useat toisen asteen oppilaitokset eri puolella Suomea.

 

 

Pauliina Timonen

järjestökoordinaattori

jäsenasiat, kirjastoyhteistyö ja viestintä, opiskelijat ja harjoittelijat

+358 44 744 9598
pauliina.timonen@nuortenpalvelu.fi

Opiskelijat

Harjoittelu ja työssäoppiminen

Harjoittelu on opiskelijalle mahdollisuus oppia työelämässä sekä näyttää osaamistaan. Suora kontakti työnantajaan on paras tapa hankkia itselleen harjoittelupaikka ja kasvaa sitä kautta tulevaisuuden asiantuntijaksi. Mieti, minkälainen harjoittelu soveltuisi opintoihisi ja tulevaisuuden suunnitelmiisi.

Kun olet hakemassa harjoittelupaikkaa, selvitä ensin oman oppilaitoksesi käytännöt harjoitteluihin liittyen ennen yhteydenottoa. Rekrytoimme harjoittelijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä ympäri vuoden monipuolisiin ja haastaviin työtehtäviin. Harjoittelun kesto on enintään 6 kuukautta ja se on pääsääntöisesti palkatonta. Työharjoittelu on ohjattua työskentelyä: harjoittelija perehdytetään työhön ja hänellä on nimetty ohjaaja.

Vaatimukset vaihtelevat tehtävän mukaan. Harjoittelijan tehtäviä Nuorten Palvelu ry:ssä voivat olla esimerkiksi:
– järjestötyöhön tutustuminen ja toimistotyöt
– hanketyön prosessiin tutustuminen ja työhön osallistuminen
– nuorten verkkokohtaaminen Verkkozempparina
– nuorten kohtaaminen kaupallisissa ympäristöissä (esim. nuorisokartoitukset)
– viestintä- ja markkinointitehtävissä avustaminen
– osallistuminen tapahtumien ja koulutusten järjestelyihin
– sisällön- ja aineistontuotannon tehtävät

Pauliina Timonen

järjestökoordinaattori

jäsenasiat, kirjastoyhteistyö ja viestintä, opiskelijat ja harjoittelijat

+358 44 744 9598
pauliina.timonen@nuortenpalvelu.fi

Työkokeilu ja palkkatuettu työ

 Tarjoamme vuosittain useita paikkoja TE-palveluiden piirissä oleville henkilöille työkokeilun (palkaton) tai palkkatuetun työn (palkallinen) merkeissä. Työkokeilun tai palkkatuetun työn kesto on enintään 6 kuukautta ja rekrytoinnissa noudatetaan alan lainsäädäntöä ja ohjeita. Työkokeilu ja palkkatuettu työ ovat ohjattua työskentelyä: henkilö perehdytetään työhön ja hänellä on nimetty ohjaaja.

 Vaatimukset vaihtelevat tehtävän mukaan. Työkokeilijan tehtäviä Nuorten Palvelu ry:ssä voivat olla esimerkiksi:

– järjestötyöhön tutustuminen ja toimistotyöt
– hanketyön prosessiin tutustuminen ja työhön osallistuminen
– viestintä- ja markkinointitehtävissä avustaminen
– osallistuminen tapahtumien ja koulutusten järjestelyihin

Pauliina Timonen

järjestökoordinaattori

jäsenasiat, kirjastoyhteistyö ja viestintä, opiskelijat ja harjoittelijat

+358 44 744 9598
pauliina.timonen@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34
70100 Kuopio

puh. 0400 182 047
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Toimintaa on tukemassa: