Nuorten reviireillä

Nuorten reviireillä -toiminnassa työskennellään kaupallisissa ympäristöissä, kuten kauppakeskuksissa ja liikennemyymälöissä, joissa nuoret hengailevat ja viettävät aikaansa runsaasti. Tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja tasa-arvoa heille tärkeän tilan käyttäjinä sekä lisätä hyviä kohtaamisia nuorten ja näissä tiloissa työskentelevien aikuisten välillä.

Toiminnan kohderyhmänä ovat kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävät 12–18 -vuotiaat nuoret. Toiminnassa nuoret otetaan mukaan käyttäjäasiantuntijoiksi kehittämään heille tärkeitä tiloja. Toiminnan kautta nuoret saavat kokemuksia omaan elinympäristöönsä vaikuttamisesta.

Kaupalliset tilat muodostavat ympäristön, joka tarjoaa nuorille monipuolisen, helposti saavutettavan ja viihtyisän paikan paitsi ostosten tekoon myös kokoontumiseen ja ajan viettämiseen kavereiden kanssa. Parhaimmillaan nämä ympäristöt luovat nuorille myös turvallisuutta sekä antavat tukea ja tilaa nuoruuden kasvulle. Tämän vuoksi kaupallisissa ympäristöissä kohdattavat muut ihmiset ovat nuorten kannalta tärkeässä roolissa. Nuorten reviireillä -toiminnassa olennaisessa osassa on yhteistyö kaupallisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Tietoa ja taitoa nuorten kohtaamiseen tuodaan osaksi näiden työnsä arjessa nuoria paljon tapaavien ammattilaisten osaamista.

Nuorten reviireillä -toimintaa tehdään tehdään valtakunnallisesti ympäri Suomen useissa eri kohteissa. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi:

Teemme yhteistyötä eri kauppakeskustoimijoiden, liikennemyymälöiden ja vartiointialan yritysten kanssa. Vuonna 2019 yhteistyökumppaneina ovat mm:

Citycon Oyj
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Osuuskauppa PeeÄssä
Osuuskauppa KPO
Savon ammattiopisto, SAKKY (turvallisuusala)
Securitas

Lisäksi yhteistyötä tehdään toimintapaikkakunnilla oleellisten tahojen kanssa, kuten kuntien nuorisotoimien, alueen muiden viranomaisten, kolmannen sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Nuorten reviireillä -toiminta on ollut Nuorten Palvelu ry:n vakiintunut toimintamuoto vuodesta 2017 alkaen. Toiminta on jatkoa vuosina 2014–2016 toimineelle samannimiselle projektille sekä sitä edeltävästi vuosina 2010 – 2013 toimineelle ABC kohtaa nuoria -hankkeelle ja vuosina 2012 – 2014 toimineelle Kauppakeskusten nuoret -hankkeelle. Nuorten Palvelu ry:lle myönnettiin RAY:n Vaikuttavaa! -tunnustus vuonna 2014. Tunnustus myönnettiin toimintamallien kehittämisestä nuorten kohtaamiseen yhteistyössä ABC-liikennemyymälöiden kanssa. Vaikuttavaa! -tunnustuksen perusteluina on kohderyhmien tavoittaminen ja merkittävä hyötyminen toiminnasta sekä tavoiteltujen ja pysyvien tulosten saavuttaminen.

Pauliina Lampela

asiantuntija
Nuorten reviireillä -toiminta

+358 44 727 3098
pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi

Ilkka Puomilahti

yhteisökehittäjä
Nuorten reviireillä -toiminta

+358 44 730 0228
ilkka.puomilahti@nuortenpalvelu.fi

Kiusaaminen somessa ja peleissä

Kiusaamista on ollu pitkään ja se alko ihan eskarissa perus syrjimisellä ja nimittelyllä mut pahinta oli kun se siirtyi nettiin ja ne kiusaajat pääs jopa "kotiin" asti huutelee kaikkee ja sit rupeski jo hauskana memenä levii netis settiä joka oli inhottavaa. Homma on...

lue lisää

Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34
70100 Kuopio

puh. 0400 182 047
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Toimintaa on tukemassa: