ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa

 

Hankkeen pohjalta teetetty opas nuorten osallisuuden kehittämiseen on vapaasti saatavissa tämän sivun kautta.

Nuorten Palvelu ry:n kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään kauppakeskuksissa paljon aikaansa viettävien nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja vastuunottoa kauppakeskus Lippulaivan suunnittelussa ja toiminnan alkuvaiheessa. Hanke on suunnattu noin 10─18-vuotiaille paljon kauppakeskuksissa aikaansa viettäville nuorille.

Kohderyhmän muodostavilla nuorilla on paljon kokemustietoa tiloista siitä näkökulmasta, missä esimerkiksi nuorten sallitaan aikaansa viettää ja miten asiat tulisi järjestää, jotta yhteiselo nuorten ja aikuisten kesken toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeessa nuoret pääsevät osallistumaan esimerkiksi kauppakeskuksen toiminnan, kokoontumispaikkojen ja vuorovaikutuksen suunnitteluun ja heidän toiveensa otetaan aidosti huomioon.

Nuoret ovat mukana koko hankkeen ajan niin suunnittelussa, toteuttamisessa kuin arvioinnissakin. Hanke toteutetaan jalkautumalla nuorten pariin ja kartoittamalla heidän toiveitaan, järjestämällä yhteisiä suunnittelupajoja ja muita nuorten ideoista lähtöisin olevia tapaamisia.

Vuonna 2021 toteutimme hankkeessa nuorten kanssa ideapajoja, joissa he pääsivät konkreettisesti kertomaan ehdotuksiaan Lippulaivan tiloista ja toiminnasta. Lisäksi järjestimme ohjattuja vierailuja kauppakeskuksen rakennustyömaalle, joissa nuoret saivat tutustua tiloihin ja kysyä asiantuntijalta heitä askarruttavista asioista. Vuonna 2022 olemme luoneet yhdessä yli 100 nuoren kanssa Lippulaivaan kaikkia asiakkaita koskevat pelisäännöt.

Hanke on osa Nuorten Palvelun Nuorten reviireillä -toimintaa, jota on toteutettu eri muodoissaan julkisissa tiloissa jo yli kymmenen vuotta.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Lippulaivan omistaja Citycon Finland Oyj, Securitas Oy, Espoon kaupungin nuorisopalvelut ja Espoon kaupunginkirjasto. Hanketta rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektisuunnittelija Bea Bergholm, bea.bergholm@nuortenpalvelu.fi, 0505497733

 

Instagram: Nuortenlaiva

 

 

 

Otsikon kuva: Jordan McQueen/Unsplash

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3