ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten Reviireillä- toiminta               EU:n logo ja teksti

Käynnissä olevat Nuorten reviireillä -hankkeet

Vaikuttava yhteisö -hanke (2023–2025) toimii Etelä-Suomessa seitsemässä eri kohteessa kaupunkien ja kaupunginosien kauppakeskuksissa ja niiden lähialueilla. Hankkeessa kehitetään yhteisövaikuttavuuden viitekehyksen kautta moniammatillisten yhteistyöverkostojen toimintaa sekä luodaan käytännön osallisuus- ja työelämämahdollisuuksia alle 21-vuotiaille nuorille. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Nuorten reviireillä Oulussa -hanke (2023–2025) vahvistaa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa aikaansa viettävien nuorten hyvinvointia, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Työtä tehdään Oulun keskustan kaupallisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa, joissa nuoret viettävät paljon aikaansa.

Nuorten reviireillä Kuopiossa -hanke (2022–2023) pyrkii lisäämään turvallisten aikuisten läsnäoloa Kuopion keskustan nuorten suosimissa tiloissa sekä vahvistamaan nuorten osallisuutta ja turvallisuutta yhteistyössä kaupungin, nuorisotoimen ja yksityisen sektorin kanssa.

 

Menneet hankkeet ja materiaalit

Lippulaiva-hanke (2021–2022), jossa 10–18-vuotiaat nuoret osallistuivat Espoon kauppakeskus Lippulaivan ja sen toiminnan suunnitteluun.

Opas nuorten osallisuuden kehittämiseen puolijulkisissa tiloissa – esimerkkinä Lippulaiva (pdf): Vapaasti hyödynnettävissä oleva opas, joka on koottu Lippulaiva-hankkeen kokemusten pohjalta.

Nuorten reviireillä -projekti 2014–2016

Kauppakeskusten nuoret -hanke 2012–2014

ABC kohtaa nuoria -hanke 2010–2013

 

Nuorten reviireillä -toiminta pähkinänkuoressa

Nuorten reviireillä -toiminnassa vahvistetaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa aikaansa viettävien nuorten hyvinvointia, osallisuutta, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Työtä tehdään kaupallisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa ja liikennemyymälöissä, joissa nuoret viettävät paljon aikaa.

Nuoria ja järjestön työntekijöitä poseeraa kauppakeskuksessa seinää vasten, etualalla kaksi järjestyksenvalvojaa on kyykyssä ja nauraa.

Kaupallisissa tiloissa hengaileville nuorille tilat ovat tärkeitä sosiaalisen elämän keskuksia, joissa kohdataan niin vertaisia kuin tilojen henkilökuntaakin. Parhaimmillaan kaupallinen tila luo siellä aikaansa viettäville nuorille turvallisuutta ja antaa tilaa ja tukea kasvulle. Nuoria kohtaava henkilökunta voi vaikuttaa omalla hyväksyvällä suhtautumisellaan, myönteisillä ja nuoria tukevilla kohtaamisilla sekä puuttumalla huolestuttaviin tilanteisiin yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa.

Toimintamme on valtakunnallista ja tapahtuu ensisijaisesti kauppakeskuksissa eri puolilla Suomea.

Tavoitteenamme on tiivistetysti:

  • Lisätä turvallisia aikuisia nuorille tärkeisiin tiloihin.
  • Vahvistaa kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävien nuorten hyvinvointia, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.
  • Parantaa kaupallisissa tiloissa työskentelevän ja nuoria kohtaavan henkilökunnan (erityisesti järjestyksenvalvojat, vartijat, myyjät) valmiuksia ja osaamista kohdata nuoret myönteisesti sekä puuttua huolta aiheuttaviin tilanteisiin eri alojen ammattilaisten kanssa.
  • Kehittää alueellisia poikkisektorisia yhteistyöverkostoja, niiden toimivuutta ja tehokkuutta nuorten palveluohjauksen ja osallisuuden parantamiseksi.

 

Nuorten oma järjestyksenvalvoja®: parempia kohtaamisia kauppakeskuksiin

Toimintamme keskiössä on kehittämämme Noja ‒ Nuorten oma järjestyksenvalvoja® -toiminta, jossa kauppakeskus on mukana nuorten hyvinvointia tukevassa työssä. Noja® on kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja, joka saa meiltä laadukkaan lisäkoulutuksen nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten positiiviseen kohtaamiseen käytännön työssä. Noja® pyrkii edistämään nuorten asioita paikallisessa, moniammatillisessa yhteistyöverkostossa ja toimimaan linkkinä kauppakeskuksen ja alueen muiden toimijoiden välillä.

Nojia® toimi kesällä 2023 kymmenessä kohteessa ympäri Suomen. Lue lisää Noja®-toiminnasta täältä.

Toimintamme perustuu yhteistyöhön kauppakeskusten, vartiointialan yritysten, nuorisotyön, viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Nuorten reviireillä -toiminta on ollut Nuorten Palvelu ry:n vakiintunut toimintamuoto vuodesta 2016 alkaen. Toiminta on jatkoa vuosina 2014–2016 toimineelle samannimiselle projektille sekä sitä edeltävälle vuosina 2010–2013 toimineelle ABC kohtaa nuoria -hankkeelle ja vuosien 2012–2014 Kauppakeskusten nuoret -hankkeelle. Nuorten reviireillä -toiminta ja sen alaiset kehittämishankkeet ovat saaneet kansallisia palkintoja ja tunnustuksia vuosien mittaan.

 

Nuorten oma järjestyksenvalvoja® -toiminta mediassa

”Jo kolmas espoolainen kauppakeskus saa järjestyksenvalvojat, jotka on koulutettu toimimaan empaattisesti nuorten kanssa – ”Pystyneet jopa pelastamaan nuoren hengen””, Länsiväylä 2.6.2022

”Hymyilevän järjestysmiehen olkapää tarjolla – Artusta tuli nuorten Noja kauppakeskus Isoon Karhuun Porissa”, Satakunnan Kansa 27.8.2020

”Kauppakeskuksiin koulutetaan nyt nuorten murheita kuuntelevia vartijoita – Lahdessa häiriöt vähenivät”, Yle uutiset 24.8.2019

 

 

 

 

Pauliina Lampela

vastaava asiantuntija
Nuorten reviireillä -toiminta ja Vaikuttava yhteisö-hanke

+358 44 727 3098

pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi

Bea Bergholm

asiantuntija
Vaikuttava yhteisö -hanke, Etelä-Suomi

+358 50 549 7733

bea.bergholm@nuortenpalvelu.fi

Taina Worster

projektikoordinaattori
Nuorten reviireillä Kuopiossa -hanke

+358 50 553 4772
taina.worster@nuortenpalvelu.fi

Elina Elme

projektikoordinaattori
Nuorten reviireillä Oulussa -hanke

+358 50 323 4496
elina.elme@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3