Nuorten reviireillä

Nuorten reviireillä -toiminnassa vahvistetaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa aikaansa viettävien nuorten hyvinvointia, osallisuutta, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Työtä tehdään kaupallisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa ja liikennemyymälöissä, joissa nuoret viettävät paljon aikaa.

Kaupallisissa tiloissa hengaileville nuorille tilat ovat tärkeitä sosiaalisen elämän keskuksia, joissa kohdataan niin vertaisia kuin tilojen henkilökuntaakin. Parhaimmillaan kaupallinen tila luo siellä aikaansa viettäville nuorille turvallisuutta ja antaa tilaa ja tukea kasvulle. Nuoria kohtaava henkilökunta voi vaikuttaa omalla hyväksyvällä suhtautumisellaan, myönteisillä ja nuoria tukevilla kohtaamisilla sekä puuttumalla huolestuttaviin tilanteisiin yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa.

Toimintamme on valtakunnallista ja tapahtuu ensisijaisesti kauppakeskuksissa eri puolilla Suomea. Tavoitteenamme on tiivistetysti:

  • Vahvistaa 10–18-vuotiaiden kaupallisissa tiloissa paljon aikaansa viettävien nuorten hyvinvointia, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.
  • Parantaa kaupallisissa tiloissa työskentelevän ja nuoria kohtaavan henkilökunnan (erityisesti järjestyksenvalvojat, vartijat, myyjät) valmiuksia ja osaamista kohdata nuoret myönteisesti sekä puuttua huolta aiheuttaviin tilanteisiin eri alojen ammattilaisten kanssa.
  • Lisätä turvallisia aikuisia sinne, missä nuoret jo valmiiksi ovat.
  • Tehostaa ja edesauttaa kaupallisten tilojen toimintaa osana paikkakunnan oleellisia verkostoja.

Käynnissä olevat Nuorten reviireillä -hankkeet

 

Nuoria ja järjestön työntekijöitä poseeraa kauppakeskuksessa seinää vasten, etualalla kaksi järjestyksenvalvojaa on kyykyssä ja nauraa.

 

Toimintaa henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi ja nuorten osallisuuden varmistamiseksi

Toimintamme keskiössä on kehittämämme Noja ‒ Nuorten oma järjestyksenvalvoja® -toiminta, jossa kauppakeskus on mukana nuorten hyvinvointia tukevassa työssä. Noja® on kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja, jolla on työaikaa ja osaamista toimia nuorten kanssa ja edistää nuorten asioita moniammatillisessa, paikallisessa yhteistyöverkostossa. Nuorten reviireillä -toimintaan kuuluu yleensä myös yhdessä nuorten kanssa toteutettava Plan On -suunnittelutyö.
Näiden prosessien tärkeänä osana on usein myös jokin tai jotkin seuraavista toiminnoista, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi:

  • Map Out -kartoitus nuorten reviireillä
  • Henkilöstökoulutukset kaupallisten tilojen työntekijöille (mahdollista toteuttaa myös ilman Noja-toimintaa)
  • Rule On -nuorten pelisääntötyö
  • Wash Up -tuulilasinpesutempaus

Toimintamme perustuu yhteistyöhön kauppakeskusten, vartiointialan yritysten, nuorisotyön, viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Pitkäaikaisimmat yritysyhteistyökumppanimme ovat Citycon Oyj ja Securitas Oy. Olemme tehneet yhteistyötä lisäksi mm. seuraavien tahojen kanssa: kauppakeskus Sampokeskus, Mall of Tripla, kauppakeskus Hertsi, Vantaan nuorisopalvelut, Lahden nuorisopalvelut, Vuosaaren nuorisoyksikkö, Lappeenrannan nuorisotoimi, Olarin seurakunta, Nuorisotyö raiteilla ja Tampereen kaupungin etsivä nuorisotyö – vain muutaman nimetäksemme.

 

Kymmenen vuotta yritysyhteistyötä nuorten hyvinvoinnin eteen

Nuorten reviireillä -toiminta on ollut Nuorten Palvelu ry:n vakiintunut toimintamuoto vuodesta 2017 alkaen. Toiminta on jatkoa vuosina 2014–2016 toimineelle samannimiselle projektille sekä sitä edeltävälle vuosina 2010–2013 toimineelle ABC kohtaa nuoria -hankkeelle ja vuosien 2012–2014 Kauppakeskusten nuoret -hankkeelle. Nuorten reviireillä -toiminta ja sitä edeltävät kehittämishankkeet on palkittu vaikuttavasta työstä ja Vuoden kauppakeskusteko -palkinnolla.

 

 

Pauliina Lampela

asiantuntija
Nuorten reviireillä -toiminta valtakunnallisesti

+358 44 727 3098

pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi

Taina Worster

projektikoordinaattori
Nuorten reviireillä Kuopiossa -hanke

+358 50 553 4772
taina.worster@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!