Meidän kylän nuoret -hanke

Meidän kylän nuoret on Nuorten Palvelu ry:n 1.6.2021 alkanut kolmivuotinen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on noin 18–29-vuotiaiden palvelujen ja yhteisöjen ulkopuolella olevien, yksinäisten tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten tavoittaminen ja tukeminen.

Nuorille halutaan löytää heidän tarpeisiinsa sopivia yhteisöjä ja ihmissuhteita, joiden avulla heillä on mahdollisuus kiinnittyä mielekkääseen yhteisölliseen toimintaan. Hanke kohdistuu Koillis-Savon maaseutumaisille haja-asutusalueille. Pilottialueina ovat Juankoski, Kaavi, Nilsiä ja Tuusniemi.

Pilottipaikkakunnilla on tarkoitus hankkeen myötä luoda uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia esiin nousevien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kohderyhmän nuoret voivat olla sekä vapaaehtoistoiminnan toteuttajia että kohteita. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovat avoimia kaikille pilottialueiden asukkaille. Hankkeessa halutaan lisätä ihmisten hyvinvointia, osallisuutta sekä merkityksellisyyden kokemuksia inhimillisten kohtaamisten ja mielekkään toiminnan kautta.

Kolme ihmistä istuu kesäisellä nurmikolla ja katsoo kameraan.

Hankkeen työntekijät (vasemmalta oikealle): Tuomas, Riitta ja Noora.

Meidän kylän nuoret -hankkeen kehittämistoiminnassa lähtökohtana ovat aluekohtaiset tarpeet, voimavarat ja erityispiirteet. Toiminnan ideoinnissa ja toteutuksessa halutaan kuuluvaksi paikallisten nuorten ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden äänet.

Hankkeen toteutuksen avainasemassa ovat yhteistyökumppanuudet, sillä pilottialueilla nuorten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset tarjoavat ainutlaatuisen ikkunan paikallisten nuorten elämään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää pysyvä, alueiden erityispiirteet huomioon ottava vapaaehtoistoiminnan ja nuorten tukemisen koordinaatiomalli, joka on sovellettavissa muille vastaaville alueille.

Hankkeessa toimii kolme työntekijää ja hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Seuraa hanketta Instagramissa tilillä @meidankylannuoret sekä säännöllisesti päivitettäviä hankekuulumisia Nuorten Palvelu ry:n blogissa osoitteessa www.nuortenpalvelu.fi.

Mukaan voit ilmoittautua tai osoittaa kiinnostuksesi yhteen tai useampaan vapaaehtoismuotoomme alla olevan lomakkeella tai klikkaamalla sen auki tästä.

Tuomas Puustinen

yhteisökehittäjä
Meidän kylän nuoret -hanke

050 549 7897
tuomas.puustinen@nuortenpalvelu.fi

Noora Silvennoinen

yhteisökehittäjä
Meidän kylän nuoret

050 553 4474
noora.silvennoinen@nuortenpalvelu.fi

Riitta Rönkkö

yhteisösuunnittelija
Meidän kylän nuoret

044 744 9598
riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!