Meidän kylän nuoret -hanke

Meidän kylän nuoret on Nuorten Palvelu ry:n 1.6.2021 alkanut kolmivuotinen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on noin 16–29-vuotiaiden palvelujen ja yhteisöjen ulkopuolella olevien, yksinäisten tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten tavoittaminen ja tukeminen.

Nuorille halutaan löytää heidän tarpeisiinsa sopivia yhteisöjä ja ihmissuhteita, joiden avulla heillä on mahdollisuus kiinnittyä mielekkääseen yhteisölliseen toimintaan. Hanke kohdistuu Koillis-Savon maaseutumaisille haja-asutusalueille. Pilottialueina ovat Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Suonenjoki ja Tuusniemi.

Pilottipaikkakunnilla on tarkoitus hankkeen myötä luoda uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia esiin nousevien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kohderyhmän nuoret voivat olla sekä vapaaehtoistoiminnan toteuttajia että kohteita. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovat avoimia kaikille pilottialueiden asukkaille. Hankkeessa halutaan lisätä ihmisten hyvinvointia, osallisuutta sekä merkityksellisyyden kokemuksia inhimillisten kohtaamisten ja mielekkään toiminnan kautta.

 

Huolestuttaako sinua, kun lapsesi tuntuu itsenäistyvän eri tahtia ikätovereihin verrattuna?
Pohdituttaako nuoren omilleen muuttaminen?

”Vanhemmat itsenäistyvän nuoren tukena” -avoin ja maksuton keskustelu- ja infotilaisuus järjestetään ti 10.10. klo 17-18:30.

Itsenäistymisen teemaa lähestytään arjen esimerkkien kautta ja jakamalla tietoa saatavilla olevista palveluista nuoren ja hänen lähipiirinsä tukemiseksi.

 
Tilaisuus toteutetaan etänä Zoom-välitteisesti. 🔗 us02web.zoom.us/j/6271096155
Ennakkokysymykset ja teematoiveet iltaan tästä linkistä: 🔗 padlet.com/toimisto36/f3k8sdyt9iyt3xgg
 
 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n Meidän kylän nuoret -hankkeen ja Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:n kanssa.
 
 
 
Yhteys avataan 15 min ennen tilaisuuden alkua. Etäyhteystuki illan aikana 📞 040 556 4292.
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan! 🍁

Tule vapaaehtoiseksi! Alla näet tämänhetkisen tarjontamme.

Meidän kylän nuoret -hankkeen kehittämistoiminnassa lähtökohtana ovat aluekohtaiset tarpeet, voimavarat ja erityispiirteet. Toiminnan ideoinnissa ja toteutuksessa halutaan kuuluvaksi paikallisten nuorten ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden äänet.

Hankkeen toteutuksen avainasemassa ovat yhteistyökumppanuudet, sillä pilottialueilla nuorten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset tarjoavat ainutlaatuisen ikkunan paikallisten nuorten elämään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää pysyvä, alueiden erityispiirteet huomioon ottava vapaaehtoistoiminnan ja nuorten tukemisen koordinaatiomalli, joka on sovellettavissa muille vastaaville alueille.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

 

 

Seuraa hanketta Instagramissa tilillä @meidankylannuoret! 

Kolme työntekijää istuu kesäisellä nurmikolla ja katsoo kameraan.

Noora Silvennoinen

yhteisökehittäjä
Meidän kylän nuoret

050 553 4474
noora.silvennoinen@nuortenpalvelu.fi

Riitta Rönkkö

yhteisösuunnittelija
Meidän kylän nuoret

044 744 9598
riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!