Meidän kylän nuoret -hanke

Meidän kylän nuoret on Nuorten Palvelu ry:n 1.6.2021 alkanut kolmivuotinen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on noin 16–29-vuotiaiden palvelujen ja yhteisöjen ulkopuolella olevien, yksinäisten tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten tavoittaminen ja tukeminen.

Nuorille halutaan löytää heidän tarpeisiinsa sopivia yhteisöjä ja ihmissuhteita, joiden avulla heillä on mahdollisuus kiinnittyä mielekkääseen yhteisölliseen toimintaan. Hanke kohdistuu Koillis-Savon maaseutumaisille haja-asutusalueille. Pilottialueina ovat Juankoski, Kaavi, Nilsiä ja Tuusniemi.

Pilottipaikkakunnilla on tarkoitus hankkeen myötä luoda uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia esiin nousevien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kohderyhmän nuoret voivat olla sekä vapaaehtoistoiminnan toteuttajia että kohteita. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovat avoimia kaikille pilottialueiden asukkaille. Hankkeessa halutaan lisätä ihmisten hyvinvointia, osallisuutta sekä merkityksellisyyden kokemuksia inhimillisten kohtaamisten ja mielekkään toiminnan kautta.

 

K16 "Isojen illat" Tuusniemellä

”Isojen illat” ovat avoimia iltoja 16–29 –vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Illoissa voit oleskella vapaasti tai osallistua järjestettyyn ohjelmaan, esim. ruuanlaittoon. 🥐

Illoissa mukana Tuusniemen nuorisotoimen Hanna ja Tomi sekä Noora Meidän kylän nuoret -hankkeesta.
Tulehan hörppäsemään kahvit ja turisemaan mukavia. 🤗☕️

Lisätietoja Hannalta:
p. 0400 376 854 (myös wa)
Snäppi: hannamietti
Facebook messenger: Etsivä nuorisotyöntekijä Hanna

Tule vapaaehtoiseksi! Alla näet tämänhetkisen tarjontamme.

Kuvat suurenevat klikkaamalla

Meidän kylän nuoret -hankkeen kehittämistoiminnassa lähtökohtana ovat aluekohtaiset tarpeet, voimavarat ja erityispiirteet. Toiminnan ideoinnissa ja toteutuksessa halutaan kuuluvaksi paikallisten nuorten ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden äänet.

Hankkeen toteutuksen avainasemassa ovat yhteistyökumppanuudet, sillä pilottialueilla nuorten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset tarjoavat ainutlaatuisen ikkunan paikallisten nuorten elämään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää pysyvä, alueiden erityispiirteet huomioon ottava vapaaehtoistoiminnan ja nuorten tukemisen koordinaatiomalli, joka on sovellettavissa muille vastaaville alueille.

Hankkeessa toimii kolme työntekijää ja hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

 

Seuraa hanketta Instagramissa tilillä @meidankylannuoret!

Kolme työntekijää istuu kesäisellä nurmikolla ja katsoo kameraan.

Tuomas Puustinen

yhteisökehittäjä
Meidän kylän nuoret -hanke

050 549 7897
tuomas.puustinen@nuortenpalvelu.fi

Noora Silvennoinen

yhteisökehittäjä
Meidän kylän nuoret

050 553 4474
noora.silvennoinen@nuortenpalvelu.fi

Riitta Rönkkö

yhteisösuunnittelija
Meidän kylän nuoret

044 744 9598
riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Asemakatu 7
70110 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Zemppari

Vertzi

Etsivä Nettityö

Nuorten reviireillä

Meidän kylän nuoret

Asiantuntijapalvelut

Vaikuttamistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi!