ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Meidän kylän nuoret -hanke

Meidän kylän nuoret on Nuorten Palvelu ry:n hallinnoima kehittämishanke, jonka toteutumisaika on 1.6.2021 – 31.12.2024.

Hankkeen tavoitteena on noin 16–29-vuotiaiden palvelujen ja yhteisöjen ulkopuolella olevien, yksinäisten tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten tavoittaminen ja tukeminen.

Nuorille halutaan löytää heidän tarpeisiinsa sopivia yhteisöjä ja ihmissuhteita, joiden avulla heillä on mahdollisuus kiinnittyä mielekkääseen yhteisölliseen toimintaan. Hanke kohdistuu Pohjois-Savon maaseutumaisille haja-asutusalueille. Pilottialueina ovat Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Suonenjoki, Tuusniemi ja Pielavesi.

Hankkeessa halutaan lisätä ihmisten hyvinvointia, osallisuutta sekä merkityksellisyyden kokemuksia inhimillisten kohtaamisten ja mielekkään toiminnan kautta. Pilottipaikkakunnilla luodaan uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia kohderyhmän nuorilta ja kaikilta kuntalaisilta esiin nousevien tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Aluekohtaiset voimavarat ja erityispiirteet ovat kehittämistoiminnan lähtökohtana.  Kohderyhmän nuoret voivat olla sekä vapaaehtoistoiminnan toteuttajia että kohteita. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovat avoimia kaikille pilottialueiden asukkaille.

Hankkeessa kehitetään myös pysyvä, alueiden erityispiirteet huomioon ottava vapaaehtoistoiminnan ja nuorten tukemisen koordinaatiomalli, joka on sovellettavissa muille vastaaville alueille.

Rahoittajamme on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

TOIMINTAMME ALUEITTAIN

Miisa Manninen

yhteisökehittäjä
Meidän kylän nuoret -hanke

050 549 7897
miisa.manninen@nuortenpalvelu.fi

 

 

Riitta Rönkkö

yhteisösuunnittelija
Meidän kylän nuoret

044 744 9598
riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi

Noora Silvennoinen

yhteisökehittäjä
Meidän kylän nuoret

050 553 4474
noora.silvennoinen@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3