ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Muu toiminta

XpertPilots-kehittämishanke

Nuorten Palvelu ry oli mukana SOSTE ry:n koordinoimassa kehittämishankkeessa, jossa kehitettiin yritysvapaaehtoistyöhön tarkoitettua asiantuntijoiden pro bono -työn tarjoamiseen luotua Xpertpilots-sovellusta. Toimintamallin tekninen ratkaisu on jo olemassa. Kehittämishankkeessa tehtävänä oli työstää toiminnallinen osuus ja testata sitä omassa järjestössä. Työskentely käynnistyi joulukuussa 2020 ja päättyi keväällä 2021.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Workpilots Oy:n ja Goodwill ry:n kanssa.

 

 

 

 

 

 

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3