ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten reviireillä Kuopiossa -hanke

Toukokuussa 2022 käynnistyneessä Nuorten reviireillä Kuopiossa -kehittämishankkeessa sovelletaan Nuorten Palvelu ry:n kauppakeskuksissa tekemän monialaisen työn oppeja Kuopion keskustan tarpeisiin. Torin ympärillä sijaitsee useita puolijulkisia tiloja, joissa nuoret viettävät aikaansa. 

Vuoden 2023 loppuun kestävässä hankkeessa lisätään turvallisten aikuisten läsnäoloa nuorten suosimissa tiloissa eri puolilla keskustaa. Samalla nuorten omaa osallisuutta vahvistetaan turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä sekä kannustetaan heitä ottamaan vastuuta omasta ajanvietostaan yhdessä suunniteltujen tekemisten kautta. 

Hankkeen myötä varsin pirstaleisessa keskustan toimijakentässä kootaan uudella tavalla yhteen sekä nuorten kanssa toimivia ammattilaisia (mm. nuorisotoimi, koulut, poliisin ankkuritoiminta, sosiaalityö) sekä yksityisen sektorin toimijoita (mm. keskustan kauppakeskukset, turvallisuusalan yritykset).

Monialaista yhteistyötä tehdään nuoriin liittyvien erilaisten tilanteiden ennakoinnissa ja yhteisessä ratkaisemisessa niin verkostoissa kuin arjen käytännön tasolla. Toisiaan tukevat toimintamallit tukevat nuorten hyvinvointia ja antavat samalla välineitä ja osaamista henkilökunnalle.  

Hankkeen alussa tehdään tilannekartoitus keskustan tämän hetken tilanteessa keskustelemalla yrityskumppaneiden, nuorisotyöntekijöiden ja muiden keskustan alueen toimijoiden kanssa sekä jalkautumalla kohderyhmänuorten pariin. Tilannekartoituksen perusteella valitaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tarkemmat kehittämistoimenpiteet toteutettavaksi hankkeen aikana.  

Tavoitteena on perustaa vahva pohja sille, että toimintamallit vakiintuvat hankkeen päätyttyä osaksi Nuorten Palvelu ry:n tai muun Kuopion toimijan perustyötä. Toimintamallia voi myös monistaa muille alueille.  

Hanke saa rahoituksensa Itä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotyön alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämisavustuksesta ja hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 10-18-vuotiaat nuoret.   

Lisätietoja hankkeesta antaa projektikoordinaattori Taina Worster, taina.worster@nuortenpalvelu.fi, 050 5534772  

 

Aluehallintoviraston logo.

Otsikon kuva: Vicente Serra, Kuopio.fi

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3