ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten Reviireillä Oulussa -kehittämishankkeessa (2023-2025) vahvistetaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa aikaansa viettävien nuorten hyvinvointia, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Työtä tehdään Oulun keskustan kaupallisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa, joissa nuoret viettävät paljon aikaansa.

Kaksivuotisen hankkeen aikana:

• lisätään turvallisten aikuisten läsnäoloa nuorille tärkeissä tiloissa Oulun keskustassa
• vahvistetaan kaupallisissa tiloissa aikaansa viettävien nuorten osallisuutta turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisessä
• vahvistetaan kaupallisissa tiloissa nuoria työssään kohtaavien ammattilaisten ja henkilökunnan (erityisesti järjestyksenvalvojat, vartijat ja myyjät) osaamista) ja yhteistyötä nuorten erilaisten tilanteiden ratkaisemisessa.
• kehitetään alueen poikkisektorisia yhteistyöverkostoja ja tehokkuutta tiedonkulun, nuorten palveluohjauksen ja osallisuuden parantamiseksi.

Hankkeen alussa tehdään tilannekartoitus keskustan tämän hetken tilanteessa keskustelemalla yrityskumppaneiden, nuorisotyöntekijöiden ja muiden keskustan alueen toimijoiden kanssa sekä jalkautumalla kohderyhmänuorten pariin. Tilannekartoituksen perusteella valitaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tarkemmat kehittämistoimenpiteet toteutettavaksi hankkeen aikana.

Kehittämistyön taustalla on Nuorten Palvelu ry:n yli 10 vuoden kokemus yhteistyöstä kaupallisten toimijoiden (mm. Citycon Oyj, ABC-ketju, Securitas Oy) kanssa samoissa kysymyksissä. Hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Oulun nuorisopalvelut, Kauppakeskus Valkea (Osuuskauppa Arina ja Securitas) sekä Oulun liikekeskus ry.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektikoordinaattori Elina Elme: elina.elme@nuortenpalvelu.fi, +358 50 5850 684