ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja

Nuorten oma järjestyksenvalvoja eli Noja on vartiointiliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, jolle on annettu koulutusta, aikaa ja valmiuksia toimia nuorten kanssa kasvattavalla työotteella. Noja tekee normaaleja kauppakeskuksen järjestyksenvalvojien työtehtäviä osana muuta työyhteisöä, mutta tämän lisäksi hän on kauppakeskuksissa aikaansa viettäville nuorille tuttu ja turvallinen kontakti.

Ensimmäinen Noja aloitti vuoden 2016 alussa Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa. Sittemmin Nojia on koulutettu pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelle, Vantaalle, Lappeenrantaan ja Lahteen.

Nojat saavat Nuorten Palvelu ry:ltä koulutusta ja perehdytystä nuorten kanssa toimimiseen sekä ohjausta työssään. Samalla koulutetaan koko kauppakeskuksen henkilökuntaa toimimaan nuorten kanssa samalla tavoin. Nojan koulutus ja valmiudet nuorten kohtaamiseen ovat kuitenkin muuta henkilökuntaa syvemmät. Parhaimmillaan Noja toimiikin linkkinä nuorten ja muun henkilökunnan välillä välittäen arvokasta tietoa ja kokemustaan nuorten kanssa toimimisessa.

Noja tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan paikalliseen monialaiseen verkostoyhteistyöhön. Näin kauppakeskuksessa aikaansa viettävien nuorten asioita voidaan tarvittaessa (ja nuorten luvalla) viedä eteenpäin.

Noja -työmuodon kehittäminen aloitettiin Nuorten reviireillä -projektin aikana yhteistyössä Securitaksen ja Cityconin kanssa. Työ jatkuu edelleen Nuorten reviireillä -toiminnassa.  

Yöpyminen kauppakeskuksessa

Yöpyminen kauppakeskuksessa on Nuorten reviireillä -toiminnan ja alueen muiden toimijoiden yhteistyönä järjestämä tapahtuma nuorille. Tapahtuman tarkoituksena on parantaa nuorten ja kauppakeskuksen henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja sitä kautta vaikuttaa nuorten oloihin kauppakeskuksessa. Tapahtuman idea on alkujaan tullut suoraan nuorilta itseltään, sillä heiltä olemme usein kuulleet toiveen kauppakeskusten pidemmistä aukioloajoista. Miksi ei siis tarjottaisi mahdollisuutta viettää koko yötä kauppakeskuksessa?

Tapahtuma on järjestetty useissa eri kauppakeskuksissa: Espoon Isossa Omenassa, Lahden Triossa, Tampereen Koskikeskuksessa sekä Vantaan Myyrmannissa. Tapahtumat on järjestetty tiiviissä yhteistyössä Cityconin ja Securitaksen kanssa. Yhteistyökumppaneina mukana on ollut kuntien nuorosotoimien ja järjestöjen edustajia.

Tapahtumassa kauppakeskus ”vallataan” noin klo 21:00-07:00 väliseksi ajaksi, jolloin tutustuaan kauppakeskuksen toimintaan ja tiloihin (varsinkin niihin, joihin ei normaalisti pääse). Myymälät ja liikkeet menevät kiinni normaalisti, joten niiden palvelut eivät ole tapahtuman aikana käytettävissä. Tapahtumaan kuuluu lisäksi hauskoja yhdessä toteutettavia toiminnallisia ohjelmanumeroita. Majoittuminen tapahtuu kauppakeskuksen käytävillä makuupusseissa. Osallistujille tarjotaan järjestelijöiden toimesta välipala ja aamiainen. Lisäksi osallistujat vakuutetaan järjestäjien puolesta.  Alle 18-vuotiaat tarvitsevat kirjallisen luvan huoltajalta ennen tapahtuman alkamista. 

Nuorisotapahtumat kauppakeskuksessa

Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -toiminta järjestää toisinaan kauppakeskustapahtumia yhteistyössä alueen paikallisten nuorisotoimijoiden kanssa. Nuorisotapahtumien tarkoituksena on parantaa nuorten ja kauppakeskuksen henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja ilmapiiriä.

Kauppakeskukset ovat muodostuneet nuorten yhteisiksi hengaamispaikoiksi. Ja miksipä ei – kauppakeskukset ovat turvallisia ja hyviä paikkoja viettää aikaa yksin tai kavereiden kanssa. Tämä ajatus mielessä järjestämme toisinaan koko perheen nuorisotapahtumia, jossa pääpainona on tasa-arvo, kohtaaminen ja yhdessä oleminen kaupallisissa tiloissa. Jotta nämä arvot näkyvät tapahtumassa, kootaan tapahtumaan saman katon alle nuorison hyvinvointia ajavia paikallisia toimijoita. Tapahtuman toteutuksessa otetaan huomioon myös kauppakeskuksen henkilökunta ja vuokralaiset. Tapahtuman aikana voi antaa palautetta, mikä kauppakeskuksessa toimii ja mikä ei. Palautteet kootaan ja toimitetaan eteenpäin.

Kauppakeskustapahtumat suunnitellaan aina toteutuvaksi kohteen Nojan eli Nuorten oman järjestyksenvalvojan kanssa. Noja valvoo sekä järjestystä tapahtumassa että on mukana luomassa hyvää ja tasa-arvoista ilmapiiriä.