ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Vaikuttava yhteisö -hanke (2023–2025)

 

Vaikuttava yhteisö -hanke on osa Nuorten reviireillä -toimintaa. Hankkeen tavoitteena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten yhdenvertaisuutta, turvallisuutta ja osallisuutta julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Luomme nuorille merkityksellisiä kokemuksia osallisuudesta sekä tuemme heitä opiskelu- ja työelämän rakentamisessa.

 

Toimimme Etelä-Suomessa viidessä kaupunki- ja kaupunginosakeskustassa: Iso Omena/Matinkylä, Sello/Leppävaara, Lippulaiva/Espoonlahti, Tripla/Pasila ja Myyrmanni/Myyrmäki. Lisäksi teemme töitä Lahdessa ja Lappeenrannassa. Kehitämme kunkin kohteen tarpeiden ja toiveiden pohjalta monisektorista ja monialaista yhteistoimintaa käyttäen apuna yhteisökehittämisen viitekehystä.

EU:n logo ja teksti

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungit, Citycon oyj, Securitas oy, kauppakeskus Tripla ja kauppakeskus Sello. Hanketta osarahoittaa Euroopan unioni.

 

Merkittävä osa hankkeen kohderyhmän haavoittuvassa asemissa olevista nuorista viettää paljon aikaa erilaisissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Näihin tiloihin kaivataan vahvempaa turvallisten aikuisten läsnäoloa sekä toimivampaa nuorten ohjausta eteenpäin eri palveluiden ja tuen piiriin. Vaikuttava yhteisö -hanke vastaa tähän haasteeseen parantamalla nuoria kohtaavien ammattilaisten yhteistoimintaa ja luomalla nuorille osallisuuden kokemuksia.

 

Hankkeessa otetaan mukaan toimintaan entistä vahvemmin yksityinen sektori käyttämättömänä mahdollisuutena. Yksityisen sektorin vahva mukana olo mahdollistaa matalan kynnyksen työpaikkojen luomisen nuorten arjen ympäristöissä.

 

Nuorten Palvelu ry toimii hankkeessa koordinoijatahon roolissa, jolloin yhteistyö mukana olevien toimijoiden kesken helpottuu ja on mahdollista luoda ratkaisuja, joihin toimijat eivät välttämättä yksittäin kykenisi.

Bea Bergholm

asiantuntija
Vaikuttava yhteisö -hanke, Etelä-Suomi

+358 50 549 7733

bea.bergholm@nuortenpalvelu.fi

Pauliina Lampela

vastaava asiantuntija
Nuorten reviireillä -toiminta ja Vaikuttava yhteisö-hanke

+358 44 727 3098

pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi