ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten Palvelu rekrytoi! Haemme osa-aikaista projektikoordinaattoria Nuorten reviireillä Tampere -hankkeeseen – Hae 11.8.2024 mennessä!

Nuorten reviireillä Tampere -hanke 2024-2027
Hankkeen päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien 9 – 22 -vuotiaiden nuorten turvallisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutuminen julkisissa ja puoli julkisissa tiloissa Tampereen keskusta-alueella. Hankkeen tarkoituksena on lisätä turvallisten aikuisten läsnäoloa julkisiin ja puoli julkisiin tiloihin ja vahvistaa kohtaamisosaamistaan sekä parantaa monisektorisen ja -alaisen yhteistoiminnan tuloksellisuutta kohderyhmän nuorten yhteistoiminnallisessa tukemisessa. 

Työtä tehdään monialaisesti ja poikkisektorisesti vahvassa yhteistoiminnassa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki ja sen nuorisopalvelut, poliisi, järjestöt ja kauppakeskukset Ratina ja Koskikeskus ja niissä vartiointia toteuttavat turvallisuusalan yritykset sekä muut hankkeen aikana oleelliseksi havaittavat toimijat eri sektoreilta.   

Hankkeessa tehdään kumppaneiden lisäksi tiivistä ja suunnitelmallista yhteistyötä Nuorten Palvelu ry:n nuorten reviireillä toiminnan Vaikuttava yhteisö-, Turvallisten tilojen Kuopio 2.0 – sekä Nuorten reviireillä Oulu -hankkeiden kanssa. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on 01.09.2024 – 31.07.2027. Hankkeen päärahoittaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt rahoituksen ensimmäiselle hankevuodelle.  

Työtehtävä on osa-aikainen 60 -prosenttisella työajalla. Työsuhde on määräaikainen (12 kuukautta). Työsuhdetta on mahdollista jatkaa, mikäli hanke saa rahoituksen toiselle ja kolmannelle hankevuodelle.  

Projektikoordinaattorin tehtävä
Projektikoordinaattorin päätehtävänä on vastata hankkeen tuloksellisesta toteutumisesta toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Projektikoordinaattori vastaa hankesuunnitelmaan perustuen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta, arvioinnista, kehittämistyöstä, viestinnästä, verkostotyöstä ja vaikuttamistoiminnasta. Työtehtäviin kuuluu lisäksi jotain hankehallinnollisia tehtäviä. Lisäksi projektikoordinaattori toimii osana Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -toimintakokonaisuuden tiimiä.  

 Esimerkkejä keskeisimmistä työtehtävistä edellä olevan kuvauksen perusteella: 

 • Hanke viestinnän, kehittämistoiminnan, tiedonkeruun, seurannan ja arvioinnin suunnittelu ja toteutus Nuorten Palvelu ry:n käytäntöjen ja hankesuunnitelman mukaisesti 
 • Tilanne- ja tarvekartoitusten toteutus toiminta-alueelle jalkautuen 
 • Nuorten osallisuutta vahvistavien osallisuusprosessien toteutus toiminta-alueelle jalkautuen 
 • Kouluttaminen sekä verkostotyön ja yhteiskehittämisprosessien fasilitointi 
 • Hankkeen päämääriin liittyvän vaikuttamistoiminnan toteutus hankkeen toiminta-alueella 
 • Kehittämistyön mallintamiseen liittyvien tehtävien toteuttaminen 
 • Hankkeen kannalta olennaisissa asiantuntijafoorumeissa toimiminen 
 • Nuorten Palvelu ry:n yhteisöohjautuvaan tiimintyöskentelyyn osallistuminen 

Millaista henkilöä etsimme?
Toivomme hakijoiksi eri taustaisia ja ikäisiä henkilöitä eri vähemmistöisyydet huomioiden, jolla on avoinna olevaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. 

Edellytämme 

 • Arvoihimme ja strategiaamme sitoutumista 
 • Kykyä toimia itseohjautuvasti ja yhteisöohjautuvasti 
 • Halua kehittää, kehittyä ja kasvaa sekä auttaa muita onnistumaan 
 • Valmiuksia kehittää monisektorista ja -alaista yhteistoimintaa ja sen tuloksellisuutta 

Arvostamme  

 • Vuorovaikutusosaamista 
 • Projektityön ja kehittämistyön osaamista 
 • Tavoitteellisen kouluttamisen ja verkostotyön osaamista 
 • Kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä ja yhteistyöstä yritysten kanssa 
 • Ymmärrystä eri sektoreiden ja alojen toimijoiden toimintakulttuureista   
 • Valmiuksia työskennellä pääasiassa etäyhteyksin muun Nuorten Palvelu ry:n työyhteisön kanssa maantieteellisen sijainnin vuoksi  
 • Kokemusta toiminnasta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta 

Tarjoamme 

 • Mahdollisuuden luoda vallankumouksia haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä osana väkevää yhteisöä 
 • Mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja ammattilaisena 
 • Tuen työssäsi onnistumiseksi 
 • Tiimin tuki, esihenkilön tuki, koko yhteisön tuki 
 • Monipuolisesti valtaa ja vastuuta oman työtehtävän toteuttamiseksi 
 • Rakkaudellisen työyhteisön psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä 
 • Erittäin joustavat käytännöt työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi niin työajan kuin työntekopaikan suhteen 
 • Joutilaisuuden vaalimista työajalla 
 • Inhimillisesti kestävää ja hyvinvointia vahvistavaa työelämää 
 • Tukea liikunnan, kulttuurin ja hyvän ruoan kokemiseen sekä mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen 

 

Muuta tärkeää 

Työnkesto
Määräajan 1.9.2024 – 31.8.2025 hankkeen ja sen rahoituksen määräaikaisuuden perusteella. Hankkeen saadessa rahoituksen toiselle hankevuodelle työsuhteen jatkamisesta neuvotellaan erikseen.   

Työaika
Tehtävä on osa-aikainen 60 -prosenttisella työajalla. Säännöllinen viikoittainen työaika on keskimäärin 22,5 tuntia. Järjestössä on käytössä liukuvan työajan käytännöt. Työtä tehdään  myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lisätyötä voidaan tarjota kouluttamis- ja kehittämistehtävissä Nuorten Palvelu ry:n tarjoamissa asiantuntijapalvelussa varmistuneiden erillisten toimeksiantojen perusteella. 

Työpaikka
Järjestössä sovelletaan hybridityön käytäntöjä: Työtä voidaan tehdä työtehtävän vaatimukset huomioiden monipuolisesti myös etänä. Työntekoalueena on pääasiallisesti Tampereen keskusta ja tilapäisesti koko Suomi.   

Työn aloitus
Työ alkaa 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan myöhemmin.   

Koeaika
Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika.  

Palkkaus
Palkkauksessa sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.
Työ kuuluu vaativuusluokitellussa vaativuusryhmään 5 ja palkkausjärjestelmä on edellä mainitun työehtosopimuksen mukainen. Palkan määrä on 60-prosenttia vastaavasta kokoaikaisen työntekijän palkasta. Vastaava kokoaikaisen työntekijän bruttopalkka määräytyy palkka-asteikon 2800,00€ – 3100,00€ sisällä. Lopullinen palkka määrittyy hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan. 

Työnteosta muodostuvat korvaukset
Työnteosta muodostuvat lisät ja korvaukset korvataan työntekijälle pääsääntöisesti aikana.  

Työehtosopimus
Nuorten Palvelu ry:ssä noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.  

Meistä
Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö. Järjestömme on perustettu vuonna 1969 ja kotipaikkamme on Kuopio. Olemme puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä rahallista voittoa tavoittelematon toimija.   

Tarkoitus
Tarkoituksenamme on toteuttaa vallankumouksia nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvojen kumppanuuksien voimaa ja nuorten toimijuutta vaalien.  

Arvot
Rakkaudellisuus, rohkeus & toimijuus.  

Mitä teemme?
Asiantuntijatyötä, ammatillista ja vapaaehtoisvoimaista sosiaalipedagogista nuorisotyötä, vaikuttamistoimintaa sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa.   

Hakuprosessi
Lähetä CV ja vapaamuotoinen maksimissaan sivun pituinen työhakemuksesi otsikolla ”Projektikoordinaattori” sähköpostitse osoitteeseen rekry@nuortenpalvelu.fi sunnuntaihin 11.8.2024 klo 22.00 mennessä.  

 • Jatkoon valitut hakijat kutsutaan haastatteluun torstaina 15.8.2024 
 • Haastattelut toteutetaan etäyhteyksin ajalla 19.-20.8.2024 
 • Työntekijävalinta tehdään keskiviikkona 21.8.2024.   

Lisätietoa avoinna olevasta tehtävästä ja rekrytointiprosessista saat Tatulta. 

Rakkaudellisesti, 

Tatu Tossavainen
Toiminnanjohtaja 

+358404874806
tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3