ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Mitä 100 000 viestiä opetti meille?

Vertzi saavutti hetki sitten kunnioitetun yhden vuoden iän. Halusimme viedä turvallisuuden ja tuen sinne, missä nuoret ovat jo valmiiksi, emmekä vetää heitä taas uuteen ja hankalaan ympäristöön. Palvelu on ollut auki nuorille lähes 100 iltana ja nuoret ovat lähettäneet yli 100 000 viestiä.

Mitä nuo 100 000 viestiä meille sitten opetti? Ne opettivat meitä tamppaamaan polkuja nuorten mielenkiinnonkohteiden luokse, vahvuuksiin ja unelmiin. Lisäksi tukemaan heitä asioissa, jotka ovat heille tärkeitä ja luomaan uskoa omaan pysyvyyteen, sekä kannustamaan muuttamaan maailmaa sopivankokoinen askel kerrallaan. Vertzi tarjoaa nuorille turvallisen, kohtaavan ja toivoa rakentavan tilan, jossa välitetään ja kuunnellaan.

”Nuo satatuhatta viestiä opettivat meitä olemaan läsnä ja lähellä, vaikka olemme etänä”

Nämä viestit eivät olleet yksin palvelumme ohjaajille ja vapaaehtoisille VerkkoZemppareille kohdennettuja. Nuo viestit olivat sanoja toisille palvelun nuorille, kuten heitä kutsumme ”vertaisille”. Nuo vertaiset ovat juuri heitä kenelle tätä palvelua tuotetaan. He ovat niitä, jotka kannustavat ja rohkaisevat toisia nuoria iloitsemaan omista vahvuuksistaan.

Nuoret ovat löytäneet vertzin ja omien sanojensa mukaan kokevat paikan omakseen. Nuoret herättävät toisissaan toivoa. Riittämättömyyden tunne usein kaikkoaa, kun vertaisten parissa voidaan tuntea hyväksytyksi ja ymmärretyksi tulemista sekä arvokkuuden kokemuksia omana itsenään. Kuten eräs nuori kerran sanoitti: ”On mahtavaa, kun saa olla sellainen kuin on eikä tarvitse jatkuvasti esittää jotain muuta.” Nuoret ovat yhdessä onnistuneet luomaan vertzistä paikan, jossa ymmärretään, että kukaan ei ole täydellinen, eikä myöskään syrji tai arvostele sillä perusteella, että ei aina kuulu siihen valtavirtaan.

Nuorten Palvelu ry tekee väsymättä töitä sen eteen, että haavoittuvassa asemassa olevilla ja heikompi osaisuudesta kärsivillä nuorilla on edellytys pärjätä yhteiskunnan rakennemuutosten keskellä. Vertzistä työskentelee vapaaehtoisista ja ohjaajista muodostettu tiimi, joka kuuntelee, tukee ja välittää. Luomme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa hyvinvointia sinne missä sitä kaivataan. Vertzissä voidaan tarjota matalalla kynnyksellä nuorille mahdollisuus keskusteluun ja ohjausta mieltä painaviin asioihin. Meillä on tahto tehdä töitä sen eteen, että vastaamme entistä paremmin nuorten tarpeisiin ja haluamme levittää näitä hyviä käytäntöjä eteenpäin.

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3