ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Osallisuuden ja toimijuuden kokemusten vahvistaminen on avain hyvinvoinnin edistämiseen

Osallisuuden ja toimijuuden kokemusten vahvistaminen on avain hyvinvoinnin edistämiseen

 

Nähdäänkö nuoret jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella yksinomaan toimenpiteiden kohteina vai toimijoina. Asiaa osallisuuden näkökulmasta tarkastellessa on ongelmallista, jos tukitoimia käyttävien ja niitä eniten tarvitsevien ääni ei niissä pääse kuulumaan. Näkökulma määrää yleisestikin paljolti sitä, miten tiettyyn asiaan suhtaudutaan ja miten siitä puhutaan.

Yksi keskeisimmistä haasteista on, että palvelujärjestelmä tunnistaa usein nuoret vain yksittäisten ongelmien ja diagnoosien kautta. Tällöin se saattaa ohjata ammattilaista tutustumaan nuoren sijaan vain ongelmaan. Sama pätee eri ryhmiin asennoitumiseen yleisemminkin. Esimerkiksi haasteellisissa elämäntilanteissa elävien nuorten tarkastelussa voi korostaa voimattomuutta, vaikeuksia ja ongelmia, mutta katseen voi kääntää myös nuorta suojaaviin tekijöihin ja voimavaroihin. Suojaavien tekijöiden esiin nostaminen ei poista nuorten hankalaa tilannetta tai vapauta yhteiskuntaa ottamasta vastuuta heidän tilanteensa kohentamiseksi. Tämä kuitenkin antaa näköalaa ja toivoa tulevaisuuteen.

Arvostuksen, osallisuuden ja toimijuuden kokemusten vahvistaminen on oleellista hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Esimerkiksi, koulutusta ja työtä ilman olevia nuoria voi lähestyä useasta näkökulmasta. On tärkeää huomioida, että vaikeiden tilanteiden ja haasteiden ohella nuorilla on myös monenlaisia resursseja. Tämä positiivista tunnistamista painottava näkökulma mahdollistaa nuorten kohtaamisen voimavaroja korostamalla. On eduksi tunnistaa nuorten resursseja ja pyrkiä vahvistamaan niitä. Nuorten voimavarojen ja hyvinvointia vahvistavien tekijöiden esiin tuominen ei nimittäin poista aikuisten ja koko yhteiskunnan vastuuta tukea nuorten hyvinvointia ja rakentaa heille parempia mahdollisuuksia. Meidän kylän nuoret – hankkeen yksi keskeisistä ajureista onkin nuorten osallisuuden ja toimijuuden kokemusten vahvistaminen.

Yhteiskunnalta vaadittavien toimien ohella me kaikki voimme rakentaa nuorille parempaa huomista. Kun muistetaan, että kysymys on kiinnostuksesta, välittämisestä ja arvostuksesta, taidosta olla läsnä, herkkyydestä kuulla ja nähdä nuoren potentiaali. Näiden asioiden valossa on selvää, että meillä jokaisella on mahdollisuus tukea nuorten hyvinvointia.

Kuunnellaan, osoitetaan kiinnostus ja ennen kaikkea ollaan saatavilla.

 

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3