ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Kannanotto: Rakkaudellisemman maailman puolesta

Kannanotto: Rakkaudellisemman maailman puolesta

Olemme Nuorten Palvelun yhteisössä seuranneet Ukrainassa käytävää sotaa surullisina ja järkyttyneinä. Historia on lohduttomalla tavalla osoittanut, kuinka sodasta kärsivät kaikkein eniten lapset ja nuoret.  

Äärimmäisen huolissamme olemme siitä, millä kaikilla tavoin tilanne vaikuttaa lapsiin ja nuoriin Ukrainassa, lähialueilla ja meillä Suomessa. Ukrainan sodan jäljet iskevät voimallisimmin erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin, joiden pahoinvointia koronapandemia on entisestään syventänyt.    

Lapsilla ja nuorilla on jakamaton oikeus turvalliseen ja hyvään elämään. Tuo oikeus on meidän aikuisten erityinen velvollisuus ja sota sen äärimmäinen loukkaus.  

Ukrainassa olevat ja sieltä pakenemaan joutuneet lapset ja nuoret tarvitsevat apua ja turvaa välittömästi. Henkisesti ja fyysisesti haitallisilta ja traumatisoivilta vaikutuksilta eivät säästy lapset ja nuoret meillä Suomessakaan. Sodan vaikutukset näkyivät välittömästi toiminnassamme mukana olevien nuorten kokemuksissa. Toiset tarvitsivat turvallista aikuista omien ahdistustensa ja pelkojensa käsittelyyn, toiset puolestaan kaipaisivat suojaa aiheelta.  

Erityisen haitallista lapsille ja nuorille on jatkuva sotauutisoinnille, somealustoilla leviävälle raa´alle kuva- ja videomateriaalille, valheelliselle tiedolle sekä aikuisten voimakkaalle reagoinnille altistuminen. Ukrainan tilanteen seurauksena lisääntynyt venäläistaustaisiin lapsiin ja nuoriin kohtaan kohdistuva rasismi ja syrjintä ovat niin ikään järkyttävä esimerkki räikeästä lasten ja nuorten oikeuksien loukkauksesta ja välittömästä uhasta heidän hyvinvoinnilleen.  

 

Vetoamme rohkaisevasti kaikkiin kansalaisiin ja
toimijoihin lasten ja nuorten auttamiseksi. 

Auta Ukrainan lapsia ja nuoria lahjoittamalla rahaa luotettaville ja osaaville humanitaarista tukea järjestäville toimijoille, kuten:

 

Me Nuorten Palvelussa tarjoamme tukea nuorille ensisijaisesti toimintamuotojemme kautta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Laadimme lisäksi ohjeistuksen kriisitilanteen käsittelyn tueksi nuorten kanssa ympäri Suomea toimiville Nuorten omille järjestyksenvalvojille Nojille® ja osallistumme työyhteisönä humanitaarista apua kriisialueelle järjestävien tahojen toimintaan lähiviikkoina. Kriisin kehittymistä on vaikea ennakoida. Seuraamme tilannetta ja pohdimme lisätoimenpiteitä haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten ajankohtaisten tarpeiden perusteella.  

 

Pimeyden hetkellä on luotettava ihmisyyden valoon.  

Rakkaudellisesti

Tatu Tossavainen
toiminnanjohtaja 

 

Nuorten Palvelu ry:n logo.

 

 

Valtakunnalliset palvelumme 

 

Alueelliset palvelumme Pohjois-Savossa 

 

Kuva: Elena Mozhvilo / Unsplash

 

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3