Noja – nuorten oma järjestyksenvalvoja

Noja on lyhenne sanasta Nuorten oma järjestyksenvalvoja. Nojat on koulutettu toimimaan nimenomaan nuorten parissa, olemaan helposti lähestyttäviä ja turvallisia aikuisia. Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille on annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta laajemmat valmiudet nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten asioiden edistämiseen. Nuorten oma järjestyksenvalvoja on vartiointiliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, joka perustehtävänsä ohessa toimii nuorten parissa kasvattavalla otteella. Hänelle on paitsi annettu työaikaa, myös syvempää koulutusta ja ohjausta nuorten kanssa toimimiseen.

Työmuoto on kehittynyt siitä tarpeesta ja toisaalta mahdollisuudesta, joita nuorten ja vartijoiden kohtaamisissa kaupallisissa tiloissa tapahtuu. Tutkimuksen mukaan nämä kohtaamiset ovat nuorilla kaikkinensa yleisiä. Käytännön työssä on havaittu, että näillä kohtaamisilla voi olla hyvinkin suuri merkitys nuoren elämässä. Oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti toimiva vartija tai järjestyksenvalvoja luo nuorelle luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan. Parhaimmillaan vartija tai järjestyksenvalvoja voi olla nuoren elämässä turvallinen ja luotettava aikuinen.

Nuorten kanssa toimimisen lisäksi Noja tekee normaaleja järjestyksenvalvojan tehtäviä osana muuta työyhteisöä. Tarkoituksena ei ole, että Noja yksin hoitaa nuorten asioita, vaan siihen osallistuvat kaikki työntekijät. Tavoitteena on, että nuorten oma järjestyksenvalvoja voisi jakaa omaa tietoaan, kokemuksiaan, nuorten kanssa toimimisen näkökulmaa ja oppeja koko työyhteisölle. Koko työyhteisö oppii samalla.

Tarkoitus ei ole jättää nuorten kanssa toimimista vain Nojan vastuulle vaan hän on asiasta päävastuussa. Työ on pääasiassa kentällä oloa, nuorten kohtaamista ja yksittäisen nuoren asiaan perehtymistä. Lisäksi tulevat verkostotyö, monialainen yhteistyö ja mahdollisesti esittäytyminen mm. kouluilla ja nuorisotiloilla.

Työmuodon on kehittänyt Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -toiminta vahvassa yhteistyössä Securitas Oy:n ja Citycon Oyj:n kanssa.

 

Hyötyjä järjestyksenvalvonnalle

 • tiedonvaihto (linkkinä nuorten ja muiden jv/hlökunnan välillä sekä edustajana verkostoissa)
  • ajankohtaisen ja ajantasaisen tiedon vaihto
  • nuorten asioiden edistäminen verkoston kautta – tällöin ei ole niitä tapauksia samalla tavalla, joille ei voida tehdä mitään, vaikka häiriköivät paikalla jatkuvasti
 • nuorten ja järjestyksenvalvojien välisen vuorovaikutuksen ja ilmapiirin muokkaaminen paremmaksi
 • ennaltaehkäisevyys (liittyy edelliseen)
  • esim. parempi vuorovaikutus nuorten kanssa ja heidän ongelmissaan auttaminen → nuoret tekisivät vähemmän kiusaa ja tyhmyyksiä
  • lisätyökaluja järjestyksenvalvojille nuorten häiriökäyttäytymiseen puuttumisessa (esim. poistaminen ei ratkaise ongelmaa vaan sama nuori tulee takaisin myöhemmin, nyt tähän kierteeseen pääsee paremmin käsiksi)
  • kaikille viihtyisämpi paikka, kun nuorten ja järjestyksenvalvojien välit ovat paremmat eivätkä kovin vastakkain
  • voidaan puuttua nuorten häiriökäyttäytymiseen jo ennen ongelmia, jos ollaan tarpeeksi tuttuja
 • auttamalla nuoria ja parantamalla kanssakäymistä heidän kanssaan, pystyisivät vartiointiliikkeet helpottamaan omaa työtään
  • jv on nuorille muutakin kuin se auktoriteetti, joka kieltää kaiken ja jota vastaan pitää siksi kapinoida
 • eräänlainen nuorisotyöntekijä yhtenä työntekijänä kohteessa jo valmiiksi
 • tuo nuorten kanssa toimimisen näkökulmaa ja oppeja muille työyhteisössä toimiville – koko työyhteisö oppii samalla.
  • tarkoitus ei ole jättää nuorten kanssa toimimista vain Nojan vastuulle vaan hän on asiasta päävastuussa

Hyötyjä nuorelle/nuorisotyölle

 • kauppakeskuksessa on paikalla turvallinen aikuinen, joka tukee ja auttaa tarvittaessa
  • tuttu ja turvallinen henkilö, jolle puhua
  • vie nuoren asiaa eteenpäin yhteistyöverkostoon
  • samalla tuo aikuinen ei ole kuitenkaan liian lähellä eli vapaa oleilu on edelleen mahdollista (toisin kuin nuorisotilalla esim.)
 • nuorten on mukavampi viettää kauppakeskuksessa aikaansa, kun järjestyksenvalvojien kanssa homma toimii
 • nuoret tulevat paremmin kohdatuiksi ja huomioiduksi ikävaiheensa ja itsensä (ei ryhmän) kautta
 • nuoret ovat antaneet toimivista Nojista lähes pelkästään hyvää palautetta

 

Tuloksia aikaisemmista Noja-kohteista:

 • nuoria on helpompi lähestyä ja nuorten asenne jv kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi
  • mm. kiinnostusta turvallisuusalaa kohtaan
 • nuoret ymmärtävät, että jv:t ovat ihmisiä eivätkä koneita

Kiusaaminen somessa ja peleissä

Kiusaamista on ollu pitkään ja se alko ihan eskarissa perus syrjimisellä ja nimittelyllä mut pahinta oli kun se siirtyi nettiin ja ne kiusaajat pääs jopa "kotiin" asti huutelee kaikkee ja sit rupeski jo hauskana memenä levii netis settiä joka oli inhottavaa. Homma on...

lue lisää

Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34
70100 Kuopio

puh. 0400 182 047
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Toimintaa on tukemassa: