ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja®

Kaksi Securitaksen asuihin pukeutunutta järjestyksenvalvojaa seisoo kauppakeskus Trion mustan kyltin edessä.Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja® on yksi Nuorten reviireillä -toiminnan näkyvimmistä toiminnoista. Noja on kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja, jonka työnä on normaalien järjestyksenvalvojan tehtävien lisäksi nuorten kanssa toimiminen ja nuorten asioiden edistäminen.

Nojan työote nuorten kanssa on kohtaava ja keskusteleva, lisäksi hän tekee yhteistyötä kauppakeskuksen lähialueella toimivien muiden ammattilaisten kanssa edistääkseen nuorten asioita moniammatillisesti.

Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille on annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta laajemmat valmiudet nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten asioiden edistämiseen.  Hänelle on paitsi annettu työaikaa, myös syvempää koulutusta ja ohjausta nuorten kanssa toimimiseen.

Miksi Nojia tarvitaan?

Järjestyksenvalvojat kohtaavat päivittäin työssään kaupallisissa tiloissa paljon nuoria. Noja-työmuoto on lähtenyt näkemyksestä ja tarpeesta kehittää järjestyksenvalvojien ja nuorten välisiä kohtaamisia. Käytännön työssä on havaittu, että kohtaamisilla voi olla hyvinkin suuri merkitys nuoren elämässä. Oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti toimiva vartija tai järjestyksenvalvoja luo nuorelle luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan. Parhaimmillaan vartija tai järjestyksenvalvoja voi olla nuoren elämässä turvallinen ja luotettava aikuinen.

Noja toimii kauppakeskuksena nuorten asioiden asiantuntijana sekä linkkinä nuorten ja muun työyhteisön välillä. Tarkoituksena ei ole, että Noja yksin hoitaa nuorten asioita, vaan siihen osallistuvat kaikki työntekijät. Noja jakaakin omaa tietoaan, kokemuksiaan, nuorten kanssa toimimisen näkökulmaa ja oppeja koko työyhteisölle. Koko työyhteisö oppii samalla ja parhaimmillaan kaikki kykenevät toimimaan nuorten kanssa heidän asioitaan edistäen ja heidät tasavertaisesti huomioiden.

Noja on myös hyvä linkki kauppakeskuksen lähialueen oleellisille toimijoille, kuten nuorisotyölle, sosiaalitoimelle, poliisille ja eri järjestöille. Nojan työhön kuuluukin toimiminen osana alueen verkostoja, jonka kautta nuorten asioita voidaan edistää yhteistyössä. Kauppakeskuksessa työskentelevät näkevät paljon hiljaisia signaaleja nuorten elämästä ja näiden tuominen muiden ammattilaisten tietoon edistää koko paikkakunnan nuorten hyvinvointia.

 

Toiminnassa olevat Nojamme:

Työmuodon on kehittänyt Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -toiminta vahvassa yhteistyössä Securitas Oy:n ja Citycon Oyj:n kanssa. Vuoden 2023 kesällä Nojia toimii Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa, Sellossa ja Lippulaivassa, Pasilan Mall of Triplassa, Vantaan Myyrmannissa, Lahden Triossa, Tampereen Koskikeskuksessa, Lappeenrannan IsoKristiinassa, Porin IsoKarhussa ja Rovaniemen Sampokeskuksessa.

 

Hyödyt kauppakeskuksessa aikaansa viettäville nuorille:

 • Noja on tuttu ja turvallinen aikuinen nuorten omilla reviireillä, jolle voi puhua niin pienistä kuin isoista asioista.
 • Nojalla on valmiudet viedä nuorten asioita eteenpäin yhteistyöverkostoille nuoren luvalla kun tarve herää.
 • Hyvät ja positiiviset kohtaamiset lisääntyvät arjen ympäristöissä.
 • Nuorten oleilu ja ajanvietto kauppakeskuksissa säilyy mahdollisena.

Hyödyt järjestyksenvalvojille:

 • Konkreettinen työkalu nuorten kanssa toimimiseen.
 • Tuttuus ja hyvät välit mahdollistavat puuttumisen ja nuorten auttamisen ennen tilanteiden eskaloitumista.
 • Nuorten ennakkoluulot järjestyksenvalvojia kohtaan vähentyvät.
 • Noja-toiminnan ympärillä toimii aina verkosto, jonka kanssa asioita ratkotaan.
 • Yhteinen puuttuminen ja verkostoyhteistyö vahvistuu ja auttaa työssä.
 • Kaikissa Noja-kohteissa tilanne nuorten kanssa on Noja-toiminnan myötä rauhoittunut.

Hyödyt kauppakeskukselle:

 • Noja-kohteissa ilmapiiri nuorten kanssa on rauhoittunut ja nuorten aiheuttamat häiriöt vähentyneet.
 • Hyvä tapa toteuttaa yrityksen sosiaalista yhteiskuntavastuuta ja huomioida nuoret asiakkaat positiivisesti.
 • Toiminta on tuonut kaikissa Noja-kohteissa mukanaan positiivista julkisuutta.

Hyödyt verkostolle:

 • Nojat ovat luonteva tapa tehdä yhteistyötä, nuoriin erikoistunut työntekijä kauppakeskuksessa.
 • Tiedonvaihto ja oppiminen puolin ja toisin.
 • Yhteinen puuttumisen malli ja yhteiset toimintamallit sekä linjaukset.
 • Yhteistyö on tehostunut Noja-kohteissa ja Nojista on tullut tärkeä osa kauppakeskusten lähialueen verkostoa.

 

Kiinnostuitko?

Noja-toiminnan käynnistäminen ja ylläpito ovat pitkäjänteisiä prosesseja ja toteuttaminen vaatii sitoutumisen yhteistyöhön kauppakeskukselta, vartiointiyritykseltä ja yhteistyöverkostolta. Noja on työsuhteessa vartiointiyritykseen ja toteuttaa myös normaaleja järjestyksenvalvojan tehtäviä. Jos Noja-toiminta kiinnostaa ja haluat siitä tarkempaa tietoa, ole yhteydessä Nuorten reviireillä -tiimin Pauliina Lampelaan: puh. +358 44 727 3098, pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi.

 

Omaa paikkaansa etsivät nuoret kaipaavat turvallisia aikuisia

Omaa paikkaansa etsivät nuoret kaipaavat turvallisia aikuisia

”Julkisuus välittää tällä hetkellä nuorille tylyä viestiä: nuo eivät hyväksy meitä, nuo eivät arvosta meitä, miksi me arvostaisimme heitä? Viime aikoina keskustelu jengirikollisuudesta on jämähtänyt pelkoon, ylhäältä alhaalle tulevaan huolipuheeseen, jossa jenginuoret...

lue lisää
Osallisuusopas on nyt julkaistu!

Osallisuusopas on nyt julkaistu!

Iloisia uutisia! Lippulaiva-hankkeen pohjalta tuotettu nuorten osallisuusopas on nyt julkaistu!   Opas on suunnattu kaikille, jotka haluavat työssään edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Opasta voivat hyödyntää esimerkiksi kaupungit tai...

lue lisää

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3