Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja®

Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja® on yksi Nuorten reviireillä -toiminnan näkyvimmistä toiminnoista. Noja on kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja, jonka työnä on normaalien järjestyksenvalvojan tehtävien lisäksi nuorten kanssa toimiminen ja nuorten asioiden edistäminen.

Nojan työote nuorten kanssa on kohtaava ja keskusteleva, lisäksi hän tekee yhteistyötä kauppakeskuksen lähialueella toimivien muiden ammattilaisten kanssa edistääkseen nuorten asioita moniammatillisesti.

Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille on annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta laajemmat valmiudet nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten asioiden edistämiseen.  Hänelle on paitsi annettu työaikaa, myös syvempää koulutusta ja ohjausta nuorten kanssa toimimiseen.

Miksi Noja tarvitaan?

Työmuoto on kehittynyt siitä tarpeesta ja toisaalta mahdollisuudesta, joita nuorten ja vartijoiden kohtaamisissa kaupallisissa tiloissa on havaittu. Kokemuksemme ja tutkimusten mukaan nämä kohtaamiset ovat kaikkinensa yleisiä. Käytännön työssä on havaittu, että kohtaamisilla voi olla hyvinkin suuri merkitys nuoren elämässä. Oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti toimiva vartija tai järjestyksenvalvoja luo nuorelle luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan. Parhaimmillaan vartija tai järjestyksenvalvoja voi olla nuoren elämässä turvallinen ja luotettava aikuinen.

Noja toimii kauppakeskuksena nuorten asioiden asiantuntijana sekä linkkinä nuorten ja muun työyhteisön välillä. Tarkoituksena ei ole, että Noja yksin hoitaa nuorten asioita, vaan siihen osallistuvat kaikki työntekijät. Noja jakaakin omaa tietoaan, kokemuksiaan, nuorten kanssa toimimisen näkökulmaa ja oppeja koko työyhteisölle. Koko työyhteisö oppii samalla ja parhaimmillaan kaikista tulee Nuorten omia järjestyksenvalvojia.

Noja on myös hyvä linkki kauppakeskuksen lähialueen oleellisille toimijoille, kuten nuorisotyölle, sosiaalitoimelle, poliisille ja eri järjestöille. Nojan työhön kuuluukin toimiminen osana alueen verkostoja, jonka kautta nuorten asioita voidaan edistää yhteistyössä. Kauppakeskuksessa työskentelevät näkevät paljon hiljaisia signaaleja nuorten elämästä ja näiden tuominen muiden ammattilaisten tietoon edistää koko paikkakunnan nuorten hyvinvointia.

 

Toiminnassa olevat Nojamme:

Työmuodon on kehittänyt Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -toiminta vahvassa yhteistyössä Securitas Oy:n ja Citycon Oyj:n kanssa. Vuoden 2019 lopulla Nojia toimii Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa, Helsingin Vuosaaren Columbuksessa, Vantaan Myyrmannissa, Lahden Triossa, Tampereen Koskikeskuksessa ja Lappeenrannan IsoKristiinassa. Vuodelle 2020 Noja-toimintaa on suunniteltu ainakin kahteen uuteen kauppakeskuskohteeseen.

 

Hyödyt kauppakeskuksessa aikaansa viettäville nuorille:

 • Noja on yksi turvallinen aikuinen lisää nuorten omille reviireille.
 • Tuttu aikuinen, jolle puhua niin pienistä kuin isoista asioista.
 • Hyvät ja positiiviset kohtaamiset lisääntyvät arjen ympäristöissä.
 • Nuorten oleilu ja ajan vietto kauppakeskuksissa säilyy mahdollisena.

Hyödyt järjestyksenvalvojille:

 • Konkreettinen työkalu nuorten kanssa toimimiseen.
 • Tuttuus ja hyvät välit mahdollistavat puuttumisen ja nuorten auttamisen ennen tilanteiden eskaloitumista.
 • Nuorten ennakkoluulot järjestyksenvalvojia kohtaan vähentyvät.
 • Kaikissa Noja-kohteissa tilanne nuorten kanssa on Noja-toiminnan myötä rauhoittunut.

Hyödyt kauppakeskukselle:

 •  Noja-kohteissa ilmapiiri nuorten kanssa on rauhoittunut ja nuorten aiheuttamat häiriöt vähentyneet.
 •  Hyvä tapa toteuttaa yrityksen sosiaalista yhteiskuntavastuuta.

Hyödyt verkostolle:

 • Nojat ovat luonteva tapa tehdä yhteistyötä, nuoriin erikoistunut työntekijä kauppakeskuksessa.
 • Tiedonvaihto ja oppiminen puolin ja toisin.
 • Yhteinen puuttumisen malli ja yhteiset toimintamallit sekä linjaukset.
 • Yhteistyö on tehostunut Noja-kohteissa ja Nojista on tullut tärkeä osa kauppakeskusten lähialueen verkostoa.

 

Kiinnostuitko?

Noja-toiminnan toteuttaminen on 6-12 kuukautta kestävä prosessi, jonka toteuttaminen vaatii sitoutumisen yhteistyöhön kauppakeskukselta, vartiointiyritykseltä ja yhteistyöverkostolta. Noja on työsuhteessa vartiointiyritykseen ja toteuttaa myös normaaleja järjestyksenvalvojan tehtäviä. Jos Noja-toiminta kiinnostaa ja haluat siitä tarkempaa tietoa, ole yhteydessä Nuorten reviireillä -tiimin Pauliina Lampelaan (yhteystiedot).

 

NP:n toimisto heinäkuun kiinni

Tulliportinkadun toimiston ovet ovat suljettuina heinäkuun 2020 ajan henkilöstön kesälomien vuoksi. Toiminnoista Etsivä Nettityö ja vertzi palvelevat tavanomaiseen tapaansa läpi koko kesän. Etsivä Nettityö auki sunnuntai-, maanantai- ja tiistai-iltaisin klo...

lue lisää

Valtakunnallista työtä korona-aikana

Nuorten reviireillä -tiimi on nyt tehnyt pääosin etätyötä kuusi viikkoa. Reissutauko on mahdollistanut monien rästiin jääneiden töiden ja erilaisen suunnittelun toteuttamisen, mutta paluu ydintyöhön alkaa kyllä jo tiimiläisiä poltella. Nuorten Palvelun toiminnassa...

lue lisää

NP:n toimisto heinäkuun kiinni

Tulliportinkadun toimiston ovet ovat suljettuina heinäkuun 2020 ajan henkilöstön kesälomien vuoksi. Toiminnoista Etsivä Nettityö ja vertzi palvelevat tavanomaiseen tapaansa läpi koko kesän. Etsivä Nettityö auki sunnuntai-, maanantai- ja tiistai-iltaisin klo...

lue lisää

vertzi online 1.3 alkaen!

vertzi aukeaa taas!vertzi on ryhmächat 13-29-vuotiaille nuorille, joka toimii Discord -alustalla. Voit tulla vertziin juttelemaan ja viettämään aikaa yhdessä muiden nuorten kanssa!vertzi on avoinna sunnuntai ja maanantai iltaisin klo 18-21. Poikkeusaukioloajoista...

lue lisää

Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34
70100 Kuopio

puh. 0400 182 047
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Toimintaa on tukemassa: