Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja®

Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja® on yksi Nuorten reviireillä -toiminnan näkyvimmistä toiminnoista. Noja on kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja, jonka työnä on normaalien järjestyksenvalvojan tehtävien lisäksi nuorten kanssa toimiminen ja nuorten asioiden edistäminen. Nojan työote nuorten kanssa on kohtaava ja keskusteleva, lisäksi hän tekee yhteistyötä kauppakeskuksen lähialueella toimivien muiden ammattilaisten kanssa edistääkseen nuorten asioita moniammatillisesti. Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille on annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta laajemmat valmiudet nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten asioiden edistämiseen.  Hänelle on paitsi annettu työaikaa, myös syvempää koulutusta ja ohjausta nuorten kanssa toimimiseen.

Työmuoto on kehittynyt siitä tarpeesta ja toisaalta mahdollisuudesta, joita nuorten ja vartijoiden kohtaamisissa kaupallisissa tiloissa tapahtuu. Tutkimusten mukaan nämä kohtaamiset ovat kaikkinensa yleisiä. Käytännön työssä on havaittu, että näillä kohtaamisilla voi olla hyvinkin suuri merkitys nuoren elämässä. Oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti toimiva vartija tai järjestyksenvalvoja luo nuorelle luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan. Parhaimmillaan vartija tai järjestyksenvalvoja voi olla nuoren elämässä turvallinen ja luotettava aikuinen.

Noja toimii kauppakeskuksena nuorten asioiden asiantuntijana sekä linkkinä nuorten ja muun työyhteisön välillä. Tarkoituksena ei ole, että Noja yksin hoitaa nuorten asioita, vaan siihen osallistuvat kaikki työntekijät. Noja jakaakin omaa tietoaan, kokemuksiaan, nuorten kanssa toimimisen näkökulmaa ja oppeja koko työyhteisölle. Koko työyhteisö oppii samalla ja parhaimmillaan kaikista tulee Nuorten omia järjestyksenvalvojia.

Noja on myös hyvä linkki kauppakeskuksen lähialueen oleellisille toimijoille, kuten nuorisotyölle, sosiaalitoimelle, poliisille ja eri järjestöille. Nojan työhön kuuluukin toimiminen osana alueen verkostoja, jonka kautta nuorten asioita voidaan edistää yhteistyössä. Kauppakeskuksessa työskentelevät näkevät paljon hiljaisia signaaleja nuorten elämästä ja näiden tuominen muiden ammattilaisten tietoon edistää koko paikkakunnan nuorten hyvinvointia.

Työmuodon on kehittänyt Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -toiminta vahvassa yhteistyössä Securitas Oy:n ja Citycon Oyj:n kanssa. Vuoden 2019 lopulla Nojia toimii Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa, Helsingin Vuosaaren Columbuksessa, Vantaan Myyrmannissa, Lahden Triossa, Tampereen Koskikeskuksessa ja Lappeenrannan IsoKristiinassa. Vuodelle 2020 Noja-toimintaa on suunniteltu ainakin kahteen uuteen kauppakeskuskohteeseen.

Noja-toiminnasta on hyötyä niin nuorille, järjestyksenvalvonnalle, kauppakeskukselle kuin toiminnassa mukana olevalle verkostolle.

Nuorille:

 • Noja on yksi turvallinen aikuinen lisää nuorten omille reviireille.
 • Tuttu aikuinen, jolle puhua niin pienistä kuin isoista asioista.
 • Hyvät ja positiiviset kohtaamiset lisääntyvät arjen ympäristöissä.
 • Nuorten oleilu ja ajan vietto kauppakeskuksissa säilyy mahdollisena.

Järjestyksenvalvojille:

 • Konkreettinen työkalu nuorten kanssa toimimiseen.
 • Tuttuus ja hyvät välit mahdollistavat puuttumisen ja nuorten auttamisen ennen tilanteiden eskaloitumista.
 • Nuorten ennakkoluulot järjestyksenvalvojia kohtaan vähentyvät.
 • Kaikissa Noja-kohteissa tilanne nuorten kanssa on Noja-toiminnan myötä rauhoittunut.

Kauppakeskukselle:

 •  Noja-kohteissa ilmapiiri nuorten kanssa on rauhoittunut ja nuorten aiheuttamat häiriöt vähentyneet.
 •  Hyvä tapa toteuttaa yrityksen sosiaalista yhteiskuntavastuuta.

Verkostolle:

 • Nojat ovat luonteva tapa tehdä yhteistyötä, nuoriin erikoistunut työntekijä kauppakeskuksessa.
 • Tiedonvaihto ja oppiminen puolin ja toisin.
 • Yhteinen puuttumisen malli ja yhteiset toimintamallit sekä linjaukset.
 • Yhteistyö on tehostunut Noja-kohteissa ja Nojista on tullut tärkeä osa kauppakeskusten lähialueen verkostoa.

Noja-toiminnan toteuttaminen on 6-12 kuukautta kestävä prosessi, jonka toteuttaminen vaatii sitoutumisen yhteistyöhön kauppakeskukselta, vartiointiyritykseltä ja yhteistyöverkostolta. Noja on työsuhteessa vartiointiyritykseen ja toteuttaa myös normaaleja järjestyksenvalvojan tehtäviä. Jos Noja-toiminta kiinnostaa ja haluat siitä tarkempaa tietoa, ole yhteydessä Nuorten reviireillä -tiimin Pauliina Lampelaan (yhteystiedot).

 

  Harjoitteluni Nuorten reviireillä

  Esittäydyin harjoitteluni alussa intoa puhkuen uusien tehtävien äärellä. Olen Sonja, 3. vuoden aloittanut yhteisöpedagogi -opiskelija Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja suoritin ammatillisen harjoitteluni Nuorten reviireillä -toiminnassa. Into ei suinkaan ole...

  lue lisää

  Nuorten reviireillä -toiminnan arviointi 2017-2019

  Nuorten reviireillä toimintaa arvioitiin kiitettäväksi Nuorten reviireillä toimintakauden 2017-2019 tuloksia ja vaikutuksia arvioitiin keväällä 2019. Yhteistyökumppanit vastasivat lomakekyselyyn, jossa arvioitiin toimintaa numeraalisesti ja avoimien kysymyksien...

  lue lisää

  Nuorten Palvelu ry
  Tulliportinkatu 34
  70100 Kuopio

  puh. 0400 182 047
  nuortenpalvelu@
  nuortenpalvelu.fi

  Y-tunnus 0292537-3

  Toimintaa on tukemassa: