ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Miten nuoret mukaan rauhantyöhön

Meidän on annettava nuorten kasvaa ratkaisijan rooliin rauhantyössä

Rauhantyön merkityksellisyys näyttäytyy ajassamme hyvin voimallisesti, koskettavasti ja traagisesti eri puolilla maailmaa. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kysyi nuorten politiikkaviikolla presidenttiehdokkailta, miten he ottaisivat nuoret mukaan rauhantyöhön. Jos ehdokkaiden vastaukset kokonaisuutena ovat kuva yhteiskunnallisesta nuorikäsityksestämme, korostuu siinä kyvyttömyytemme nähdä nuoret aidosti merkittävinä toimijoina inhimillisempää maailmaa rakennettaessa. Nuoret eivät ole kotieläimiä, eivätkä keskustelupöytien koristeita.

Jokainen meistä on rauhantoimija. Rauhaa rakentuu tai murtuu ihmisten välisissä suhteissa.

Rauhantyö ei pelkisty konfliktien ratkaisuun ja rauhanturvaoperaatioihin. Köyhyyden, eriarvoisuuden, syrjinnän, rasismin ja kolonialistisuuden poistaminen sekä planetaarisen hyvinvoinnin, tasa-arvon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistaminen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla ovat keskeinen osa rauhantyötä.

Rauhan perusta on inhimillisyyden toteutumisessa. Siinä, miten tulemme kohdatuiksi ja kohdelluiksi, millaisia mahdollisuuksia meille avautuu ja mistä tulemme poissuljetuiksi, missä määrin yksilöllinen kokemushistoria värittyy rakkaudellisuuden ja missä määrin rakkaudettomuuden kokemuksista.

Rauhankasvatuksesta tulisi tehdä läpileikkaava ja erottamaton osa kaikkien pedagogisten instituutioiden toimintaa varhaiskasvatuksesta vapaa-ajan ympäristöihin. Nuorille rauhantekijöinä on luotava vahvempi ja virallisempi asema kaikessa rauhantyössä paikalliselta tasolta kansainvälisiin areenoihin saakka. Lisäksi rauhantyön kannalta olennaisten instituutioiden toimintaa on kehittävä siten, että niissä on riittävästi tilaa nuorille itselleen tärkeiden asioiden edistämiselle nuorille sopivin tavoin. Mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa ja elää nuoruutta yhdessä muiden nuorten kanssa yli kulttuuri- ja valtiorajojen ovat myös mitä tärkeintä rauhantyötä.

Meillä aikuisilla on paljon opittavaa nuorten kyvystä ihmetellä, ihastella, ymmärtää, rakastaa, luoda ja unelmoida. Tämä inhimillinen rikkaus, jonka nuoriltamme yhteiskuntana usein riistämme, on rauhan todellinen alkuvoima ja sodat päättävä ratkaiseva tekijä.

 

Rakkaudellisesti, Tatu Tossavainen, toiminnanjohtaja, Nuorten Palvelu ry

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3