ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Omaa paikkaansa etsivät nuoret kaipaavat turvallisia aikuisia

”Julkisuus välittää tällä hetkellä nuorille tylyä viestiä: nuo eivät hyväksy meitä, nuo eivät arvosta meitä, miksi me arvostaisimme heitä? Viime aikoina keskustelu jengirikollisuudesta on jämähtänyt pelkoon, ylhäältä alhaalle tulevaan huolipuheeseen, jossa jenginuoret nähdään viallisina.”

Näin kirjoittaa sosiologi Tiina Helin kolumnissaan Ylellä 31.10.2023. Hän muistuttaa meitä jokaista siitä, että ”kaikilla nuorilla on samat tarpeet. Jokainen haluaa kuulua yhteisöön ja tulla arvostetuksi osana porukkaa. Jokainen tarvitsee onnistumisen kokemuksia ja haluaa löytää oman paikkansa. Toiset etsivät näitä elämän perusasioita treeneissä ja harrastuksissa valmentajan johdolla, toiset polisiin ja vartijoiden valvovan silmän alla.”

Helin peräänkuuluttaa sitä, että jos me aikuiset ottaisimme vastuun heikommista lähtökohdista ponnistavista nuorista, huomaisimmeko silloin, että näillä nuorilla ei ole samanlaisia sosiaalisia ja kulttuurisia lähtökohtia kuin niillä, jotka heitä jengiläisiksi leimaavat. Ymmärtäisimmekö vasta silloin, että tämä ei ole muiden, vaan meidän ongelmamme?

Nuorten reviireillä -toimintamme ytimessä on nimenomaan turvallisten aikuisten mahdollistaminen myös niille nuorille, joiden oma reviiri on syystä tai toisesta rajatumpi sekä niille, jotka ponnistavat oman tien etsimisen polulle heikommista lähtökohdista. Olemme tehneet menestyksekkäästi työtä jo kymmenen vuoden ajan nuorille tärkeissä kaupallisissa ja julkisissa sosiaalisen elämän keskuksissa, kuten kauppakeskuksissa, tavoitteena osallisuuden, arvokkuuden ja yhdenvertaisuuden kokemusten vahvistaminen.

Työmme yksi näkyvimmistä ja ainutlaatuisimmista muodoista on Nuorten oma järjestyksenvalvoja®, Noja-toiminta, jossa koulutamme kauppakeskusten järjestyksenvalvojia nuorten kanssa toimimiseen ja positiiviseen kohtaamiseen. Järjestyksenvalvojat kohtaavat päivittäin työssään kaupallisissa tiloissa paljon nuoria ja toimintamuoto onkin osoittanut vahvasti sen, miten tärkeitä kohtaamiset turvallisten aikuisten kanssa ovat herkässä ikävaiheessa oleville nuorille. Oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti toimiva vartija tai järjestyksenvalvoja luo nuorelle erityisesti luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan.

Tällä hetkellä Suomessa työskentelee yhteensä 19 Nuorten omaa järjestyksenvalvojaa® kymmenellä paikkakunnalla ja myös Oulu on saamassa piakkoin omansa, kun kauppakeskus Valkea saa kolme Nojaa vuoden loppuun mennessä.

Epävarmuuksien ja pelkojen värittämässä maailmassa emme voi koskaan tehdä liikaa töitä sen eteen, että oikeaan suuntaan ohjaavia aikuisia on tarjolla nuorille riittävästi.

 

Rakkaudellisesti
Nuorten reviireillä -tiimi

 

 

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3