Kun suljen silmäni, muistan millaista oli mennä suureen yläkouluun. Kaikki oli uutta ja jännää, hyviä juttuja tapahtui, mutta samalla moni asia pelotti. Olin epävarma, jännitin saisinko kavereita. Pitäisikö joku minusta? Välillä tuntui kuin olisin ollut maailman yksinäisin ihminen.

Minulla meni hyvin. Sain ystäviä. Jatkoin yläkoulusta taidelukioon ja löysin oman juttuni. Teinikapinoinnin keskellä elämässäni oli paljon hyvää, minulle tärkeitä ihmisiä ja kivaa, merkityksellistä tekemistä.

Nyt, aikuisena, opettajana ja vanhempana katson niitä nuoria, jotka elävät samojen kasvukipujen kanssa kuin minä aikoinaan. Omaa paikkaa tässä maailmassa on joskus vaikea löytää. Kasvavan nuoren identiteetti on vielä hauras. Yhä useampi nuori on syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa. Päällepäin kiltti oppilaskin on voinut kokea niin pahaa kiusaamista, ettei enää uskalla lähteä kotoa kiusaajien pelossa. Eristäytyminen ruokkii yksinäisyyttä ja pahaa oloa. Ja vaikka kiusaaminen loppuu, tunne omasta huonommuudesta säilyy.

Keinot syrjäytymiseen ehkäisemiseksi ovat kuitenkin varsin yksinkertaiset: yksikin nuoreen uskova aikuinen tai toinen nuori voi auttaa näkemään tulevaisuuden aivan eri valossa. Tunne ja usko omaan pärjäämiseen kasvaa. Muita syrjäytymiseltä suojaavat tekijöitä ovat läheiset ihmissuhteet, harrastusmahdollisuudet sekä oikea-aikainen puuttuminen.

Taide on välillisesti yksi näistä suojaavista tekijöistä: Se kasvattaa itseymmärrystä ja tunnetta pärjäämisestä. Tekeminen etäännyttää vaikeista tilanneista ja auttaa tarkastelemaan omaa elämää uudesta näkökulmasta. Taide lisää nuorten -itse asiassa meidän kaikkien- tyytyväisyyttä, elämäniloa ja yhteisöllisiä valmiuksia. Taiteen tekeminen on kivaa – itsestään oppimista mielekkäällä tavalla.

Syksyllä 2018 keskustelin kaikesta tästä Nuorten palvelun toiminnanjohtajan Marja Pakarisen kanssa ja jäimme pohtimaan miten nuoria voisi tukea taiteen avulla myös Pohjois-Savon alueella. Ainutlaatuinen vapaaehtoisten Zemppariverkosto ja nuoret tuettavat voisivat saada paljon taidetoiminnasta, mutta myös olla samalla esimerkkinä muille nuorisoalan toimijoille. Syntyi hanke Omannäköinen elämä.

Ilomme oli suuri, kun 9.5.2019 Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon maakuntarahasto myönsi apurahan toiminnan toteuttamiseen. Hanke toteutetaan Pohjois-Savossa vuoden 2019 aikana. Oman näköinen elämä – nuorten oma taide -hankkeessa luodaan merkityksellisiä kohtaamisia ja kokemuksia. Siinä tuetaan kasvavan nuoren terveen identiteetin kehittymistä ja itsetuntemuksen sekä omien voimavarojen löytymistä. Erityistä hankkeessa on se, että siinä otetaan mukaan ne nuoret, joiden ääni ei muutoin kuulu. Kohtaamme esimerkiksi juuri ne nuoret, jotka kiusaamisen takia ovat jääneet kotiin. Osallisuus ja ilo löytyy taiteen keinoin. Samalla ehkäistään syrjäytymistä.

Toiminta suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä – näin siinä ei toteuta aikuisten tarpeita vaan nuorten. Menetelmistä ja kokemuksista kootaan opas alan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. Työpajat saavat päätöksensä Nuorten palvelun, Zemppareiden ja tuettavien nuorten yhteisessä tapahtumassa – vapaaehtoistoiminnan seminaarissa – Kuopiossa 22.11.2019. Seminaariin ovat tervetulleet kaikki vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet organisaatiot ja ihmiset. Lisätietoa seminaarista tulee Nuorten Palvelun nettisivuille toukokuun aikana.

Olisitko juuri sinä kiinnostunut kuulemaan mitä me teemme, kuinka luovuus voi voimauttaa? Seuraa blogia ja lähetä omat yhteystietosi (nuortenpalvelu@nuortenpalvelu.fi), niin saat ensimmäisten joukossa syksyllä julkaistavat Omannäköinen elämä -julkaisun.

Lisätietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista

  • http://www.artsequal.fi/
  • Finfami Uusimaa, Omakuva N.Y.T, taideperustainen kasvuryhmä. Luettavissa sivuilta: https://www.finfamiuusimaa.fi/omakuvanyt/
  • Laitinen, 2017: Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua
  • Siivonen, Kotilainen & Suoninen: Iloa ja voimaa elämään. Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa. Luettavissa sivuilta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/myrsky2011.pdf
  • Sitra. Näkökulmia taiteen hyvinvointivaikutuksiin. Luettavissa sivuilta: https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/

Kirjoittajaesittely
Marika Sarha on kasvatustieteiden maisteri, joka valmentaa, kouluttaa ja kehittää yhteisöjä palvelumuotoilun ja luovuuden keinoin. Sarhaa kiinnostaa erityisesti ihmisissä piilevät mahdollisuuden ja yhteisöllisyyden voima. Hän on toimittanut 6 käytännönläheistä julkaisua luovuuden käytöstä hyvinvoinnin tukena. Marikan ja Mira Juntusen yhteinen kirja Merkityksellinen minä julkaistaan syksyllä 2019.

Nuorten Palvelu ry
Tulliportinkatu 34
70100 Kuopio

puh. 0400 182 047
nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Toimintaa on tukemassa: