ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Hae mukaan Nuorten Palvelu ry:n hallitukseen vuosille 2020-2021

Nuorten Palvelu ry:lle valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet syyskokouksessa 23.11.2019. Hae mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään!

NP on valtakunnallinen, sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö, joka on tehnyt työtä nuorten hyväksi jo 50 vuotta. Työskentelemme sen eteen, että jokaisella olisi joku, joka kuuntelee ja kuulee. Päätoimintamuotomme ovat Zemppari-tukihenkilötoiminta, Nuorten reviireillä -työ julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa ja Etsivä Nettityö. Lisäksi meillä on jäsentoimintaa, yhteistyötä kirjastojen kanssa ja nuorten mediakasvatukseen liittyvää työtä.

Hallitus vastaa yhdistyslain mukaisesti Nuorten Palvelu ry:n toiminnasta ja sen kehittämisen suuntaviivoista. Yhdistystoiminnan tuntemus ja ennen kaikkea innostus kehittää Nuorten Palvelu ry:tä antavat hyvät edellytykset menestymiselle hallitustyössä.

Hallituksessa

 • vaikutat Nuorten Palvelun tulevaisuuden suuntaan
 • olet mukana visioimassa ja kehittämässä toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa
 • saat kokemusta ja osaamista järjestöhallinnosta ja järjestötyöstä
 • tutustut uusiin ihmisiin ja verkostoihin
 • saat merkityksellisen vapaaehtoistehtävän

Hallituksen jäsenet toimivat vapaaehtoisina eikä heille makseta palkkiota. Matkakulut hallituksen kokouksiin korvataan.
Nuorten Palvelu ry:n hallitukseen kuuluu 6-8 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen sekä puheenjohtaja. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla Nuorten Palvelu ry:n jäseniä. Syyskokouksessa 2019 valitaan neljä hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja.

Hallitus kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Osa kokouksista pidetään sähköpostikokouksella. Hallituksen kokoukset ovat yleensä lauantaisin Kuopiossa. Kokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Millaista osaamista, näkemystä ja henkeä sinä voisit tuoda Nuorten Palveluun? Voit asettua ehdolle täyttämällä ja lähettämällä oheisen hakemuslomakeen 20.11.2019 mennessä. Voit asettua ehdolle myös syyskokouksessa.

Hallituksen jäsenten toivotaan tuovan mukanaan erilaista osaamista ja näkemyksiä, sekä kiinnostusta ja innostusta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen luottamustehtävässä. Onko sinulla jo osaamista esimerkiksi jostakin seuraavista:

 • järjestön johtaminen ja hallitustyöskentely
 • taloushallinnon osaamista
 • varainhankinnan osaamista
 • viestintä ja markkinointi
 •  yritysyhteistyö
 •  verkossa tehtävä nuorisotyö
 •  vapaaehtoistoiminta

Kerro lomakkeella lyhyesti itsestäsi, vahvuuksistasi ja kiinnostuksesi kohteista sekä perustele, miksi sinut pitäisi valita Nuorten Palvelu ry:n hallitukseen. Valmistaudu myös esittäytymään syyskokouksessa, joka pidetään 23.11.2019 klo 16 alkaen Kuopiossa (Palvelualan Opisto Kuopio, Asemakatu 4).

Jos kiinnostuit, kysy rohkeasti lisää hallituksen puheenjohtajalta Petri Karhulta, p. 044 521 0051

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3