ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Harjoitteluajan havaintoja Etsivästä Nettityöstä

Aloitin osana yhteisöpedagogin opintojani harjoittelun Etsivässä Nettityössä Nuorten Palvelu ry:ssä tammikuun alussa 2019. Jo ennen harjoittelun alkua oli innoissani tulevasta harjoittelupaikastani, pääsin juuri sinne minne halusinkin. Etsivän Nettityön työmuoto kiinnosti minua kovasti. Mielestäni se on hieno esimerkki siitä, miten nuorisotyön on reagoitava muuttuvaan maailmaan. Nuorisotyön tehtävänä on olla nuorten tavoitettavissa siellä missä nuoret ovat, joten verkossa tapahtuvaa nuorisotyötä ei sovi unohtaa. Etsivän nuorisotyön käsikirjan mukaan etsivä nuorisotyö havainnoi ja kartoittaa jatkuvasti nuorten elämään vaikuttavia ilmiöitä ja elinoloja (Etsivän nuorisotyön käsikirja 2018, 22). Siksi onkin tärkeää, että nuorisotyö ulottuu myös verkkoympäristöön. Odotin innolla tätä uutta haastetta.

Haaste osoittautuikin todella haasteeksi. Palvelussa käy paljon nuoria, joiden taustat ja syyt käydä palvelussa vaihtelevat laidasta laitaan. Kiireeltä ei todellakaan olla vältytty. Nuoria haluaa auttaa tottakai parhaansa mukaan. Päätin jo harjoittelun alussa, että teen jokaisessa työvuorossa parhaani, silloin minulla ei ole mitään syytä kantaa työssä ilmenneitä, välillä hyvin raskaitakin aiheita kotiin. Tällaisen henkisesti kuormittavan työn vastapainoksi tarvitsee ehdottomasti sellaista vapaa-aikaa, jossa saa ajatuksia muualle. Vaikka työ onkin välillä henkisesti kuormittavaa, olen viihtynyt tässä työssä erinomaisesti. Onnistumisen kokemukset ja nuorilta saatu hyvä palaute tuntuu tällaisessa työssä erityisen hyvälle. Selvästi jokainen tätä työtä tekevä, jonka olen tavannut, tekee työtä suurella sydämellä.

Nuorten Palvelu ry:n Etsivä Nettityö on siinä mielessä erityislaatuinen keskustelupalvelu, että nuoret pääsevät asioimaan tuttujen Nettietsivien kanssa, eikä Etsivä vaihdu aina uuteen. Työtiimin pieni henkilömäärä mahdollistaa sen, että nuoren ei tarvitse joka kerta aloittaa asioiden läpi käymistä alusta, vaan juttua voidaan jatkaa siitä, mihin on edellisellä kerralla jääty. Myös anonyyminä asioimisen mahdollisuus mahdollistaa sen, että nuori voi kertoa ehkä jotain sellaista, mitä ei muuten saisi kerrotuksi. Yleisimpiä aiheita, joita olen työssä kohdannut ovat olleet itsetuhoisuus, erilaiset mielenterveyden ongelmat, kuten esimerkiksi masentuneisuus tai ahdistuneisuus, seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvät kysymykset, yksinäisyys, syömishäiriöt sekä kouluun, työhön ja elämänhallintaan liittyvät kysymykset.

Palvelussa on monia vakiokävijöitä, mutta paljon myös sellaisia, jotka käyvät palvelussa vain kertaluontoisesti jonkin mieltä askarruttavan teeman kanssa. Sen olen myös huomannut, että palvelun kävijämäärät ovat kasvaneet jo sellaisiin määriin, että pienellä työtiimillä selviäminen alkaa olla jo haastavaa, ja uskon, että kävijämäärät tulevat vielä kasvamaan reilustikin. Pienestä työtiimistä on siis sekä etua, mutta toisaalta se myös aiheuttaa haasteita. Jokainen työntekijä haluaa pitää palvelun laadun mahdollsimman korkeana, mutta kiireisimpinä päivystyiltoina suuret kävijämäärät luovat laadun ylläpitämiselle suuria haasteita.

Etsivä Nettityö on mielestäni erittäin tärkeää. Kysyntää palvelulle selkeästi on. Parhaimmillaan Nettietsivät saattavat pelastaa jopa jonkun elämän. He myös antavat toivoa nuorille, jotka itse eivät näe tulevaisuuttaan valoisana. Palvelussa on mielestäni hienoa myös se, että oli nuoren mielen päällä mitä tahansa, voi siitä matalalla kynnyksellä tulla Etsivään Nettityöhön keskustelemaan ja sillä voi olla suuri merkitys nuorelle itselleen. Koska kävijämäärät ovat olleet kasvussa, olen hieman huolissani siitä, miten pienellä työtiimillä tullaan tulevaisuudessa selviämään niin, että palvelun laatu pysyy edelleen korkealla. Oman jännityksensä työmuodon tulevaisuudelle tuo sekin, että rahoitus haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Mitä sitten, jos käykin niin, että jonain vuonna rahoitusta ei enää saada? Se olisi varmasti monelle palvelua käyttävälle nuorellekin kova kolaus. Harjoitteluni aikana olen päässyt näkemään, että tämä työ on todella tärkeää.

Voin suositella Etsivää Nettityötä harjoittelupaikaksi kaikille nuorisotyöstä kiinnostuneille. Itse koen harjoitteluaikani antaneen minulle paljon kullan arvoista kokemusta. Olen päässyt käsiksi moniin erilaisiin nuorten elämään liittyviin asioihin. Tässä työssä pääsee näkemään hyvin laajalla skaalalla, mitä nuorten elämään kuuluu. Uskon myös, että nykypäivänä minulle on valtavasti hyötyä siitä, että olen päässyt kartuttamaan kokemusta verkossa tapahtuvasta työstä. Olen harjoitteluaikanani myös päässyt osallistumaan erilaisiin mielenkiintoisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Työ on ollut hyvin palkitsevaa. Lisäksi on vielä mainittava, että työporukka on ollut todella mukava. On ollut helppo päästä Etsivien porukkaan mukaan ja apua on saanut työkavereilta aina tarvittaessa. Olen todella tyytyväinen harjoittelun antiin.

Vesa Pykälistö, yhteisöpedagogiopiskelija
Humanistinen ammattikorkeakoulu

LÄHTEET:
Etsivän nuorisotyön käsikirja 2018.

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3