ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Nuorten reviireillä Kuopiossa -hankkeen esittely

Nuorten reviireillä Kuopiossa -kehittämishanke on pian jo muutaman kuukauden vanha, joten nyt on hyvä hetki esitellä uusin tulokkaamme julkisten tilojen kehittämistyön saralla!

Toukokuussa 2022 käynnistyneessä kehittämishankkeessa sovelletaan Nuorten Palvelu ry:n kauppakeskuksissa tekemän monialaisen työn oppeja Kuopion keskustan tarpeisiin. Hanke on suunnattu 10-18-vuotiaille nuorille, jotka viettävät paljon aikaansa toria ympäröivissä puolijulkisissa tiloissa.

Vuoden 2023 loppuun kestävässä hankkeessa lisätään turvallisten aikuisten läsnäoloa nuorten suosimissa tiloissa eri puolilla keskustaa. Samalla nuorten omaa osallisuutta vahvistetaan turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä sekä kannustetaan heitä ottamaan vastuuta omasta ajanvietostaan yhdessä suunniteltujen tekemisten kautta. 

Hankkeen myötä varsin pirstaleisessa keskustan toimijakentässä kootaan uudella tavalla yhteen sekä nuorten kanssa toimivia ammattilaisia (mm. nuorisotoimi, koulut, poliisin ankkuritoiminta, sosiaalityö) sekä yksityisen sektorin toimijoita (mm. keskustan kauppakeskukset, turvallisuusalan yritykset).

Monialaista yhteistyötä tehdään nuoriin liittyvien erilaisten tilanteiden ennakoinnissa ja yhteisessä ratkaisemisessa niin verkostoissa kuin arjen käytännön tasolla. Toisiaan tukevat toimintamallit tukevat nuorten hyvinvointia ja antavat samalla välineitä ja osaamista henkilökunnalle.  

Hankkeen alussa tehdään tilannekartoitus keskustan tämän hetken tilanteessa keskustelemalla yrityskumppaneiden, nuorisotyöntekijöiden ja muiden keskustan alueen toimijoiden kanssa sekä jalkautumalla kohderyhmänuorten pariin. Tilannekartoituksen perusteella valitaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tarkemmat kehittämistoimenpiteet toteutettavaksi hankkeen aikana.  

Hanketta vetää projektikoordinaattori Taina Worster. Voit lukea lisää hankkeesta tältä sivulta.

 

Kuva: Vicente Serra, Kuopio.fi

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3