ZEMPPARI

VERTZI

MEIDÄN KYLÄN NUORET

NUORTEN REVIIREILLÄ

TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Rakkaudellisesti verkkokiusaamista ja -häirintää vastaan

Verkkoympäristöt ovat lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille yhdessä muiden ympäristöjen kanssa yksi toisistaan erottamaton maailma. Verkkoympäristöissä tehty ja koettu ovat yhtä totta kuin missä tahansa muuallakin, eivätkä verkossa saatujen kokemusten hyvinvointivaikutukset tee merkittävyytensä näkökulmasta eroa ympäristöjen välillä.

Kiusaaminen ja häirintä yksilöitä ja yhteisöjä satuttavina yhteiskunnallisina epäkohtina kuuluvat pirullisimpien ongelmien joukkoon. Niillä on usein loppuelämää värittävät jäljet. Surullisimmillaan kiusaamisestä ja häirinnästä seuraa elämänpituista yksinäisyyttä, itsemurhia ja murhia. Käsitteellisessä keskustelussa onkin pitkään puhuttu siitä, että kiusaaminen ja häirintä tulisi ymmärtää ensisijaisesti väkivallan muotoina. Verkkokiusaamisen ja häirinnän erityispiirteenä on niiden ulottuminen yksityiseen ja intiimiin tilaan paikasta riippumatta.

Kyseisistä ilmiöistä keskusteltaessa etsitään hyvin usein yhtä syytä ja ratkaisua. Ilmiöinä ne ovat kuitenkin aina yksilöllisten, yhteisöllisten, yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja tilannekohtaisten tekijöiden summa niin syiden kuin ratkaisujen suhteen. Vaikuttava kiusaamista ja häirintää ehkäisevä ratkaisu edellyttää onnistumisia kaikkialla. Yhteisöjen mahdollisuudet ehkäistä näitä vakavia ilmiöitä jäävät kuitenkin edelleen liian vähäiselle huomiolle.

Turvallisissa ja rakkaudellisissa yhteisöissä ei ole kiusaamista ja häirintää.

Tässä viisi näkökulmaa yhteisöjen rakkaudellisuuden vahvistamiseksi:

  1. Jokaisen ihmisarvon hyväksyminen ehdoitta
  2. Yhdenvertainen kunnioittava kohtaaminen erilaisuuksista riippumatta
  3. Dialogisuuteen pyrkiminen
  4. Jokaisessa ihmisessä elävään kauneuteen katsominen
  5. Välitön yhteisöllinen puuttuminen inhimillisiin arvoihin peilaten, jo pienimpienkin epäarvostusta ja -kunnioitusta ilmentävien tilanteiden syntyessä

Haastan lempeästi jokaisen pohtimaan omaa vastuutaan ja erityisesti omia mahdollisuuksiaan edistää vapautta kiusaamisesta ja häirinnästä itselle merkityksellisissä yhteisöissä.

Haluan vielä kiittää Laura & Leonard -duoa inspiroivasta yhteistyöstä kiusaamisen ja häirinnän vastaisessa työssä. Aikamme tarvitsee kaltaisianne hyvän tekijöitä.

Rakkaudellisesti,
Tatu Tossavainen

 

Post Scriptum

Nuorten Palvelu ei tietysti ja suureksi onneksi ole ainoa toimija kiusaamisen ja häirinnän vastaisessa työssä. Meitä on monta. Tässä listaus muutamista upeista verkkoauttamisen muodoista Suomessa:

 

Sekasin-chat 

kotisivut: https://sekasin247.fi/ 

IG: @sekasinchat

 

Lasten ja nuorten chat 

www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/lasten-ja-nuorten-chat

IG: @mll_nuortennetti

 

Netari-chat

www.netari.fi/ 

IG: @netarifi

 

Nuortenelämä.fi –chat 

https://www.nuortenelama.fi/kalenteri/nuortenel%C3%A4m%C3%A4fi-chat-9678

IG: @nuortenelama

 

NyytiChat

www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat

IG: @nyytiry

 

SaapasChat 

www.tukinet.net/teemat/saapaschat/ryhmachatit 

IG: @palveluoperaatiosaapas

 

Sua varten somessa-hanke

www.loistosetlementti.fi/sua-varten-somessa

IG: @suavarten_official

 

RIKUchat (RIKU Rikosuhripäivystys)

www.riku.fi/rikoksen-uhrina/lapsi-ja-nuori-rikoksen-uhrina

IG: @rikosuhripaivystys

 

Nuorten Exit chat (Nuorten Exit)

www.nuortenexit.fi

IG: @nuortenexit

 

Nuortenlinkki nettineuvonta (A-klinikkasäätiö)

www.nuortenlinkki.fi/nettineuvonta 

IG: @nuortenlinkki

 

Koronapandemian seurauksena useimmat meistä nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi toimivista järjestöistä toimimme verkossa. Alla olevien verkkopalveluiden avulla voit etsiä itsellesi tai läheisille tarpeenmukaista tukea.

 

Zekki -palvelu

www.zekki.fi

IG: zekki_kysely

 

Nuortenmielenterveystalo.fi (HUS) 

www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx 

IG: @ nuortenmielenterveystalo

Nuorten Palvelu ry
Vuorikatu 26 B., 6 krs.
70100 Kuopio

nuortenpalvelu@
nuortenpalvelu.fi

Y-tunnus 0292537-3